Nuon over regeerakkoord 2012

We hebben met interesse kennis genomen van het kersverse regeerakkoord. Nuon/Vattenfall is positief over het feit dat onze regering zichzelf ambitieuze plannen in het vooruitzicht heeft gesteld.

De verhoging van het aandeel duurzaam naar 16%, juichen we toe. Deze ambitie onderschrijft de noodzaak en hopelijk ook de urgentie om snel te komen tot een stabiel energiebeleid. Zodat de energiemarkt zekerheid op lange termijn krijgt.

Windenergie

Ten aanzien van grootschalige duurzame productie, zien wij vooral kansen voor windenergie. Zowel op land als op zee. De ontwikkeling van windparken op zee biedt kansen voor de Nederlandse offshore industrie. Wind op zee is weliswaar nog relatief kostbaar, maar alleen door grootschalige uitrol kan de noodzakelijke innovatie plaatsvinden en zullen de kosten dalen. S

DE+

Om de aangescherpte 2020 doelstelling tav duurzame productie te halen, kijkt Nuon uit naar een toekomstbestendige uitrol van de SDE+. Wat ons betreft ligt dit in harmonisatie met aangrenzende markten zoals Duitsland en UK. Wij zijn verheugd dat de noodzaak wordt gezien om het Nederlandse energiebeleid in internationale context te plaatsen. Nationale maatregelen zetten de Nederlandse energiemarkt op een achterstand.

Flexibele back up

In alle aandacht voor de ontwikkeling en groei van duurzame energie moeten we natuurlijk niet de rol van vooral gasgestookte elektriciteitscentrales uit het oog verliezen. Een flexibele back up is nodig om energie te leveren op het moment dat de wind niet waait of de zon niet schijnt. Het is dan ook van belang om in de huidige moeilijke marktomstandigheden de Nederlandse flexibele centrales in bedrijf te houden. Om zo op een betrouwbare manier de benodigde inpassing van duurzame productie nu en in de toekomst te kunnen garanderen.

Energiebesparing

We vinden het mooi om te zien dat energiebesparing prioriteit krijgt en via energiebedrijven wordt bevorderd. Wij hopen dat het breed gedragen Nationale Energiebesparingsfonds een rol kan spelen in de invulling van deze prioriteit.

Decentrale productie

De aandacht voor kleinschalige duurzame productie biedt nieuwe kansen voor mensen om zelf fiscaal aantrekkelijk duurzame energie te produceren. Nuon investeert op dit moment in pilots om deze nieuwe ontwikkeling op een goede manier een bijdrage te laten leveren aan de groei van duurzame energie.

Bekijk ook

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht. De positieve ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel
Prinses Ariane Windpark
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Prinses Ariane Windpark: reactie CEO Martijn Hagens op media-aandacht

Na de opening van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer op 30 september was er de afgelopen dagen in diverse media (o.a. 8 uurjournaal, Zondag met Lubach) veel aandacht voor de o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']