Nuon voorstander voor aangescherpte CO2-maatregelen, maar alleen op Europees niveau

In de brief die Nuon heeft verstuurd aan formateurs Bos en Kamp (link onderaan dit bericht), pleit Nuon - onder meer - voor aangescherpte CO2-maatregelen, maar alleen op Europees niveau.

In de brief die Nuon heeft verstuurd aan formateurs Bos en Kamp (link onderaan dit bericht), pleit Nuon - onder meer - voor aangescherpte CO2-maatregelen, maar alleen op Europees niveau. Nuon verwijst daarbij naar verdere verlaging van het emissieplafond binnen het ETS-systeem in Europa. Nuon is geen voorstander van een nationale CO2-heffing. Een maatregel die alleen in Nederland de CO2-prijs verhoogt, is contraproductief en zet Nederland economisch op achterstand. Gasgestookte centrales kunnen flexibel inspelen op het aanbod van duurzame energie. Die centrales zijn nodig, zeker nu er – ook in de landen om ons heen – steeds meer duurzame energie wordt opgewekt. Als de uitstoot van CO2 alleen in Nederland extra duur wordt, ontstaat het risico dat Nederlandse centrales te duur worden om aan te zetten. Daarom pleit Nuon voor maatregelen in Europees verband die ervoor zorgen dat de prijs voor het uitstoten van CO2 in elk land even sterk stijgt. In de formatiebrief pleit Nuon ook voor een sterker stimuleringsbeleid voor duurzame energie met gelijke kansen voor alle partijen en oog voor betaalbaarheid. Van belang is dat dit een beleid is voor de lange termijn. Tot slot juicht Nuon een nationale energiebesparingsdoelstelling van harte toe. Zo’n doelstelling sluit aan op Europees beleid en kan zorgen voor meer werkgelegenheid in Nederland en een prikkel in de markt. Energiebesparing leidt tot een lagere energierekening. Met die besparing kan door middel van een fonds, de aanschafkosten van bijvoorbeeld isolatie of dubbel glas worden gefinancierd. Een aantal grote marktpartijen waaronder Nuon hebben het initiatief genomen tot zo’n fonds, en vragen de overheid om steun daaraan. Download de brief hier.

Bekijk ook

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht. De positieve ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel
Prinses Ariane Windpark
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Prinses Ariane Windpark: reactie CEO Martijn Hagens op media-aandacht

Na de opening van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer op 30 september was er de afgelopen dagen in diverse media (o.a. 8 uurjournaal, Zondag met Lubach) veel aandacht voor de o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']