Halfjaarcijfers 2013: Resultaat onder druk door slechte marktomstandigheden

Afwaardering als gevolg van verder verslechterde marktvooruitzichten.Peter Smink, CFO van NV Nuon Energy, in een reactie op de cijfers.

“De aanhoudend moeilijke marktomstandigheden, veroorzaakt door een overschot aan productiecapaciteit, een overvloed aan gesubsidieerde duurzame energie uit Duitsland en lage CO2-prijzen, in combinatie met een afnemende elektriciteitsvraag als gevolg van de economische crisis, drukken de financiële resultaten van Nuon. Zelfs meer gasafzet in de eerste koude maanden van 2013 heeft dit verlies niet kunnen opvangen. Daarnaast neemt Nuon wederom een aanzienlijke afwaardering op haar centrales als gevolg van de verder verslechterde markt en marktvooruitzichten die een negatief effect hebben op de marges van voornamelijk gasgestookte productie.”

Hoofdpunten:

  • De netto-omzet, exclusief bijzondere posten, bleef vrijwel gelijk op EUR 2.135 miljoen (Q2 2012: EUR 2.114 miljoen);
  • Het onderliggende bedrijfsresultaat daalde met 8% tot EUR 178 miljoen (Q2 2012: EUR 194 miljoen);
  • De verslechterde marktvooruitzichten hebben Nuon gedwongen een afwaardering te nemen van EUR 686 miljoen.

 

De verslechterde marktomstandigheden hebben veel effect op het aantal draaiuren van  met name gascentrales in Nederland, vandaar de afwaardering. Nuon heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in gascentrales in combinatie met meer windenergie. Gascentrales bieden de meest efficiënte en flexibele back-up capaciteit naast de fluctuerende productie van wind- en zonne-energie. In juni 2013 opende Nuon haar nieuwe Hemweg-9, Diemen-34 en Magnum gascentrales officieel. Vanwege de sterk verslechterde marktomstandigheden nam Nuon in maart 2013 het besluit om de elektriciteitscentrale in Buggenum te sluiten. De aanhoudende lage stroomprijzen gecombineerd met de hoge kostenbasis van deze complexe kolenvergassingsinstallatie maakten rendabele exploitatie niet langer mogelijk.

Investeren in windenergie

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden blijft Nuon haar duurzame energieproductie uitbreiden. Op 21 juni nam Nuon het windmolenpark Zuidlob in bedrijf. De bouw van de 36 windmolens met een totaal vermogen van 122 MW verliep volledig volgens planning. De totale windcapaciteit van Nuon op land komt hiermee op 332 MW (groene stroom voor bijna 240.000 huishoudens) verdeeld over 25 windparken. Daarnaast is Nuon, samen met Shell, eigenaar van het 108 MW Windpark Egmond aan Zee . Eind juni sloten Nuon, ECN en Windcollectief Wieringermeer een samenwerkingsovereenkomst voor Windplan Wieringermeer. Hiermee start de gezamenlijke ontwikkeling van een windpark van 350-400 MW. Het Nuon-aandeel hierin is 150 MW. De eerste windmolens zullen naar verwachting in 2017 gereed zijn.

Duurzame samenwerking

Op 29 mei ondertekenden de gemeente Amsterdam en Nuon een City Partnership. Beide partijen gaan de komende jaren samenwerken om energiebesparing bij de inwoners van Amsterdam te bevorderen, meer zon- en windenergie te realiseren en het stadswarmte en –koudenetwerk uit te breiden. De eerste gezamenlijke energiebesparingcampagne start na de zomer. Vanaf juni gaat de combinatie Nuon/Heijmans tweehonderd openbare oplaadpunten voor elektrisch vervoer plaatsen in Noord-Holland en Flevoland. Het is de eerste stap naar totaal duizend laadpunten in de regio. De laadpunten leveren groene stroom van Nuon aan de elektrische auto’s.

Klanten

De concurrentie op de consumentenmarkt is nog steeds hevig en veroorzaakt een toenemende mobiliteit van klanten op de energiemarkt. Dit veroorzaakt een lichte daling in contractaantallen in de consumentenmarkt. Uit onderzoek blijkt dat de klanttevredenheid van Nuon-klanten nog steeds onverminderd hoog is. Vooral vanwege de duidelijke communicatie, goede dienstverlening, duidelijke rekeningen en geen verrassingen achteraf.

NB: Kerncijfers Nuon Q2 2013 Bijgaande cijfers zijn de cijfers zoals gerapporteerd door NV Nuon Energy. Deze cijfers maken deel uit van de cijfers zoals uitgegeven door Vattenfall AB. Het verschil in de afwaardering op Nederlandse onderdelen wordt veroorzaakt door een verschil in waardebepaling van de onderdelen door beide bedrijven. Dit als gevolg van het feit dat Vattenfall de Nuon onderdelen op een later moment in tijd op waarde heeft bepaald.  

Bekijk ook

Vattenfall

Vattenfall start met bouw Windpark Klaverspoor

Dit najaar start Vattenfall al met de bouw van Windpark Klaverspoor. De zes windmolens komen te staan in de polder van de Binnen-Moerdijk in de buurt van het dorp Lage Zwaluwe (West-Bra...

Lees het hele artikel
Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen
Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel