Nuon sluit centrale Buggenum

Nuon, onderdeel van Vattenfall, heeft vandaag de 140 medewerkers van de Willem-Alexander centrale in Buggenum geïnformeerd dat per 1 april 2013 de centrale wordt gesloten.

De Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft het advies gegeven om de Willem-Alexander centrale nog een jaar open te houden. Nuon heeft dit advies serieus geëvalueerd, maar heeft niet voldoende basis gevonden om van het voorgenomen besluit tot sluiting af te wijken. Er is begrip voor de wens om de sluiting een jaar uit te stellen en werkgelegenheid nog een jaar langer zeker te stellen, maar gezien de te verwachten exploitatie verliezen bleek deze optie vanuit het perspectief van Nuon uiteindelijk niet realistisch. Nuon verschaft nu liever direct duidelijkheid over de situatie richting de betrokken medewerkers en met dit besluit, hoe spijtig ook, kunnen de medewerkers zich richten op de toekomst. De COR heeft, na gesprekken vorige week met Nuon, besloten geen verdere stappen te ondernemen richting Ondernemingskamer. Dit betekent dat Nuon start met de uitvoering van de sluiting per 1 april 2013, gevolgd door werkzaamheden voor de ontmanteling van de centrale. De Willem-Alexander centrale staat al uit vanwege een jaarlijkse geplande stop.

De Willem-Alexander centrale is een 253 MW elektriciteitscentrale, die in 1993 in bedrijf is genomen als demonstratie centrale voor kolenvergassing. Door het gebruik van deze technologie op basis van kolen is het een complexe centrale met een relatief hoog kostenniveau. Vanwege de sterk verslechterde marktomstandigheden is de centrale niet meer rendabel. Ook plannen voor het bijstoken van biomassa op grote schaal (met toerekening van subsidies) blijken hier geen verandering in te kunnen brengen. Click here for the English version of the press release.

Bekijk ook

Hoe Horns Rev 1 de weg vrijmaakte voor offshore wind

In de jaren negentig van de vorige eeuw besloot de overheid van Denemarken tot de bouw van een grootschalig offshore windpark in de Noordzee. De uitdaging was dat dit nog nooit eerder was ge...

Lees het hele artikel

Steenbermen voor kabels Hollandse Kust Zuid

Vattenfall gaat de kabels rondom de turbines van Hollandse kust Zuid extra verstevigen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Deme Offshore NL BV. Het bedrijf maakt daarvoor gebruik van hu...

Lees het hele artikel

Vattenfall tilt tracken van zeevogels naar hoger niveau met AI-technologie

Bij het Aberdeen Bay Offshore Windpark is een nieuw onderzoek gestart met het tracken van zeevogels. Dit keer wordt kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om gedetailleerde informatie te ve...

Lees het hele artikel