Reactie op publiciteit Natuurstroom

Het Financieele Dagblad besteedt in haar editie van  28 augustus 2013 en 6 oktober 2014 aandacht aan Natuurstroom.

[Update 6 oktober 2014]Op maandag 6 oktober maken Media  - waaronder het FD en NOS.nl - melding van een claim die Nuon zou krijgen  van ConsumentenClaim voor het product Natuurstroom. ConsumentenClaim, gespecialiseerd in massaschade, zou tien topbestuurders en managers van Nuon onder ede willen ondervragen op het product Natuurstroom. Nuon blijft bij haar reactie zoals in augustus 2013 verwoord (zie tekst hieronder).

[Update woensdag 4 september 2013]Vandaag ontvangen de circa 50.000 huidige Nuon Natuurstroomklanten een informatiebrief. Meer informatie op de speciale internetpagina: www.nuon.nl/natuurstroom

[Update woensdag 28 augustus 2013]Nuon heeft sinds 2002 € 558 miljoen geïnvesteerd in duurzame opwek (wind, water en zon) - Nuon gaat groep Natuurstroomklanten beter informeren - Veranderingen in product Natuurstroom niet goed gecommuniceerd naar klanten

Na 2003 heeft Nuon deze investeringen in duurzame opwekcapaciteit – gebaseerd op inkomsten vanuit Natuurstroomklanten - niet langer afzonderlijk gespecificeerd. Toen werd besloten dat voortaan alleen over het totaal aan investeringen in duurzame energie zou worden gerapporteerd.

Investeringen wél gedaan

In de jaren ’90 en begin deze eeuw zijn wel degelijk de beloofde investeringen gedaan in opwek van duurzame energie, juist met het doel om de Natuurstroomklanten te voorzien van de beloofde schone elektriciteit. Hierbij is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van tientallen jaren, mede gebaseerd op een verwachte inkomstenstroom uit Natuurstroom. Een groot aantal van deze systemen worden nog altijd onderhouden en produceren nog steeds voor de Nederlandse markt. De certificaten die Nuon inzet voor de Natuurstroomklanten, zijn nog steeds onder andere afkomstig uit deze oorspronkelijke opwekcapaciteit. Het totaal aan investeringen in duurzame opwekcapaciteit is bovendien veel groter dan de opbrengst uit de levering van Natuurstroom: sinds 2002 heeft Nuon 558 miljoen euro geïnvesteerd in duurzame opwekcapaciteit (cijfers afkomstig uit de diverse jaarverslagen). Totaal is dit sinds die periode circa zes maal de opbrengsten uit Natuurstroom geweest.

Informatie aan klanten

Op basis van de huidige inzichten concludeert Nuon dat de groep klanten die tussen 1996 en vóór eind 2002 een Natuurstroomcontract hebben afgesloten en nu (anno 2013) nog dit contract hebben, blijkbaar niet voldoende zijn geïnformeerd. Nuon zal alsnog deze groep klanten actief benaderen. Op dit moment werken we uit hoe we dit zorgvuldig gaan doen. Op dit moment heeft Nuon nog ongeveer 50.000 Natuurstroomklanten. In de jaarverslagen van Nuon is steeds gerapporteerd over de invloed van wet- en regelgeving op het portfolio van Nuon, maar de gevolgen voor de klantcommunicatie zijn niet voldoende expliciet gemaakt.

Na 2002 andere contracten

Klanten die ná 2002 Nuon Natuurstroom hebben afgesloten, hebben vanaf het begin een contract gehad waarbij wordt bijgedragen aan duurzaamheid door de afname van energie op basis van Nederlandse zon, wind en water, afgedekt door GVO-certificaten. Een 1:1 investeringsbelofte is hierbij niet meer gedaan. Daarom maakt Nuon een onderscheid in de periode vóór en ná 2002.

Bekijk ook

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen
Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel
Prinses Ariane Windpark
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Prinses Ariane Windpark: reactie CEO Martijn Hagens op media-aandacht

Na de opening van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer op 30 september was er de afgelopen dagen in diverse media (o.a. 8 uurjournaal, Zondag met Lubach) veel aandacht voor de o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']