Vattenfall pleegt omvangrijke afschrijvingen en deelt bedrijf op

Vattenfall deelt de organisatie op in een Scandinavische eenheid en een continentale Europese eenheid. Dit is één van de maatregelen die genomen zijn als reactie op ontwikkelingen op de Europese energiemarkt. Vattenfall waardeert verder de activa af met EUR 3,4 miljard als gevolg van marktontwikkelingen en grotere bedrijfsrisico's.

Vattenfall wijzigt haar organisatiestructuur om financieel en strategisch meer flexibel te zijn. Per 1 januari 2014 worden de activiteiten van de Group opgedeeld in twee regionale eenheden: Scandinavisch (Nordic) en Europees vasteland/Verenigd Koninkrijk (waaronder de activiteiten in Nederland). De aanleiding voor deze veranderingen is de toegenomen onzekerheid over de ontwikkeling van een gemeenschappelijke energiemarkt in Europa, vooral op het Europese vasteland. “De nieuwe structuur biedt de regio’s de mogelijkheid zich sterker op hun eigen hoofdzaken te richten. Daarnaast biedt het op termijn de mogelijkheid tot het delen van de risico's van de Vattenfall activiteiten op het vasteland”, stellen Vattenfalls Chairman of the Board of Directors Lars G. Nordström en CEO Øystein Løseth in een gezamenlijke verklaring. Vattenfall wordt, net als andere Europese energieproducenten, geraakt door de steeds slechter wordende marktvooruitzichten. De organisatie schat nu in dat de markt zich in de nabije toekomst niet gaat herstellen. In overeenstemming met de toenemende bedrijfsrisico's zijn toekomstige cashflows beoordeeld met een grotere risicofactor. Als gevolg hiervan waardeert de organisatie op de boekwaarde van activa in totaal EUR 3,4 miljard af. De impact op het tussentijdse winst na belasting is beperkt tot EUR 2,8 miljard, vanwege gunstige belastingeffecten in relatie tot de afwaarderingen. De afwaarderingen in het tweede kwartaal hebben geen invloed op de cashflow van Vattenfall. De in het tweede kwartaal genomen afwaarderingen betreffen met name:

  • Gas- en steenkoolgestookte elektriciteitscentrales in Nederland: EUR 1,6 miljard;
  • Steenkoolgestookte elektriciteitscentrales in Duitsland: EUR 467 miljoen;
  • Warmtekrachtcentrales in de Scandinavische regio: EUR 284 miljoen;
  • Goodwill hoofdzakelijk afkomstig uit de handelsactiviteiten: EUR 774 miljoen;
  • Andere activa: EUR 205 miljoen.

 

De onderliggende operationele winst over de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg EUR 194 miljoen. Een toename van 3,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (2012: EUR 187 miljoen). Vattenfall voldoet ondanks de omvangrijke afwaarderingen hiermee wel aan de gestelde financiële doelstellingen. Vattenfalls Chairman of the Board of Directors Lars G. Nordström en CEO Øystein Løseth zeggen in een gezamenlijke verklaring: ”De afwaarderingen zijn aanzienlijk en vormen een uitdagende opdracht. Het is echter de realiteit waarmee we te maken hebben. We moeten handelen in overeenstemming met onze kennis over de huidige marktomstandigheden. Dat betekent dat we de boekwaarde van onze activa moeten aanpassen. Het houdt ook in dat we maatregelen gaan nemen die nodig zijn om een duurzaam en sterk Vattenfall op de lange termijn te garanderen.” Tot nu toe heeft Vattenfall op de moeilijke marktsituatie gereageerd door te consolideren en aanzienlijke besparingen door te voeren, maar aanvullende krachtige maatregelen zijn nu noodzakelijk. Kostenbesparingen en lopende aanvullende maatregelen worden daarom versneld uitgevoerd. De voor 2014 geplande besparingen zijn verhoogd van EUR 171 miljoen naar EUR 285 miljoen. Voor 2015 is een nieuwe besparingsdoelstelling van EUR 228 miljoen gesteld. Het bedrijf heeft verder een personeelsstop ingesteld en de inzet van externe adviseurs wordt sterk beperkt. Sinds 2010 heeft Vattenfall haar jaarlijkse kosten al terug gebracht met EUR 855 miljoen. De investeringen voor de komende 5 jaar zijn verlaagd naar EUR 12 miljard in vergelijking met EUR 14 miljard voor de periode 2013-2017. Investeringsprojecten waarover al beslissen zijn genomen krijgen prioriteit, met een voortdurende focus op duurzame energie.

Te hanteren wisselkoers 1 eur = 8,7773 SEK (boekdatum 30 juni 2013) 

Meer informatie: Ivo Banek, Head of Communications, telefoon +46 (0)8 739 50 10 Klaus Aurich, Head of Investor Relations, telefoon +46 (0)8 739 65 14, mobiel +46 (0)705 39 65 14.

Vrijgegeven door Vattenfall Press Office, telefoon +46 (0)8 739 50 10, press@vattenfall.com

Bekijk ook

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht. De positieve ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel
Prinses Ariane Windpark
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Prinses Ariane Windpark: reactie CEO Martijn Hagens op media-aandacht

Na de opening van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer op 30 september was er de afgelopen dagen in diverse media (o.a. 8 uurjournaal, Zondag met Lubach) veel aandacht voor de o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']