Energiebedrijven willen dat biomassa vanaf 2015 voldoet aan strenge wettelijke duurzaamheidseisen

De Nederlandse energiebedrijven gaan met ingang van 2015 alleen nog biomassa in elektriciteitscentrales bij- en meestoken die voldoet aan zeer strenge duurzaamheidseisen. De biomassa zal voldoen aan de eisen waarover met de milieuorganisaties overeenstemming is bereikt.

De energiebedrijven hebben in de afgelopen maanden samen met de milieuorganisaties een uitgebreide set van duurzaamheidscriteria voor biomassa bij- en meestook opgesteld. Dit pakket gaat aanzienlijk verder dan de criteria in andere landen. Nederland loopt daarmee ver voorop in de mondiale biomassamarkt. Nederland is het eerste land dat criteria invoert voor “koolstofschuld” [1] en “indirecte landgebruiksverandering”[2]. Daarnaast stellen ook de criteria voor sociale duurzaamheid, duurzaam bosbeheer en CO2-besparing hogere eisen dan die in andere landen. Over deze uitgebreide set van criteria zijn energiebedrijven en milieuorganisaties het volledig eens. De bedrijven willen dat deze duurzaamheidscriteria worden opgenomen in de wet vanaf 2015. Ze worden daarmee een harde voorwaarde voor het verlenen van subsidie aan biomassa.

Daarnaast zijn de energiebedrijven het met de milieubeweging eens dat zo snel mogelijk moet worden toegewerkt naar een situatie waarin alleen op perceelniveau gecertificeerde biomassa mag worden gebruikt. Helaas konden de bedrijven het niet eens worden met de milieuorganisaties over wanneer de gewenste situatie kan worden bereikt. De energiebedrijven betreuren dit.

Het proces om duurzaamheidseisen voor het gebruik van biomassa te formuleren is intensief geweest. Hans Alders, voorzitter van Energie-Nederland: “We stellen vast dat we er met elkaar in geslaagd zijn om inhoudelijke overeenstemming te bereiken over een vergaand pakket van eisen. We zijn het met elkaar eens over de ambitie en eisen voor duurzaam gebruik van biomassa. Die eisen moeten vanaf volgend jaar een harde subsidievoorwaarde worden voor alle biomassa. Dat is een grote winst voor het Energieakkoord. Nederland heeft hiermee een pakket dat een voorbeeldfunctie in Europa zal vervullen. Wij betreuren het dat er op de uitvoering en timing uiteindelijk geen overeenstemming te bereiken is. Zeker omdat de verschillen hierbij naar onze overtuiging uiteindelijk zeer gering waren."

[1] De criteria voor koolstofschuld zorgen ervoor dat biomassa snel tot CO2-besparingen leidt en dat de koolstofvoorraden in bossen worden behouden of vergroot.

[2] Biomassa voor energie komt momenteel vooral van reststromen en bijproducten uit de bestaande bosbouwsector. In de toekomst komt mogelijk meer biomassa van speciale bio-energie plantages. De criteria voor indirecte landgebruiksverandering zorgen ervoor dat dergelijke plantages de productie van voedsel niet verdringen.

Bekijk ook

Windpark Industrieterrein Moerdijk

Laatste windmolen Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst

Vattenfall heeft de zevende en laatste windmolen voor Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst. Zaterdagnacht werden de laatste bladen aan de windmolen bevestigd. Hiermee bereikt Vattenf...

Lees het hele artikel

Reactie na dreigement oppositie biomassa: “Wees redelijk en geef ons tijd”

In De Telegraaf van 20 januari jl. halen Fenna Swart, Maarten Visschers en Johan Vollenbroek hard uit naar Vattenfall vanwege de mogelijke biomassacentrale in Diemen. Vattenfall vindt dit on...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall

Shell, Mitsubishi Heavy Industries, Vattenfall en Wärme Hamburg ondertekenen intentieverklaring voor 100 MW waterstofproject

Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall en het gemeentelijke bedrijf Wärme Hamburg plannen hoe ze samen waterstof uit wind- en zonne-energie kunnen produceren op de locatie...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']