Energiesector en rijk investeren miljoenen in werk en opleiding

Bedrijven in de energiebranche investeren samen met de overheid de komende jaren ruim 12 miljoen euro in de begeleiding en opleiding van medewerkers in de sector. Daarnaast is het geld bestemd voor het aantrekken en opleiden van jongeren voor technische beroepen.

Dat staat in het sectorplan Productie- en Leveringsbedrijven dat werkgevers en werknemersorganisaties hebben opgesteld. Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Productie- en Leveringsbedrijven (PLb) voert het plan uit. De financiering komt voor 50% voor rekening van de acht energiebedrijven die zijn aangesloten bij werkgeversvereniging WENb. De andere helft betaalt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ruim 9.000 mensen krijgen ermee te maken.

Turbulente energiemarkt

Aanleiding voor het plan is de verandering die plaatsvindt in de energiesector. De markt staat onder druk. Zo is er mede door de afgenomen energievraag en het grote aanbod van elektriciteit sprake van stevige concurrentie tussen de energiebedrijven in Nederland. Ook komt er veel goedkope stroom uit het buitenland. Verder is in het Energieakkoord afgesproken dat de komende jaren mogelijk een aantal elektriciteitscentrales dicht gaat. Tegelijkertijd nemen de investeringen in duurzame energie toe – het aantal windturbines in Nederland verdubbelt de komende jaren bijvoorbeeld ruimschoots. Ook andere maatschappelijke ontwikkelingen zoals de vergrijzing spelen een rol.

In-, door- en uitstroom

De huidige ontwikkelingen in de energiesector hebben tot gevolg dat de werkgelegenheid afneemt, dat er andere eisen gesteld worden aan medewerkers en dat er behoefte is aan jonge technici. Daarom krijgen werknemers extra coaching en scholing aangeboden. Tegelijkertijd gaan de werkgevers jongeren met een technische achtergrond werven om de tekorten in de energiesector aan te vullen. Zij krijgen extra training en persoonlijke begeleiding. Ook komt er een speciale vacaturebank voor mensen in de energiebranche zodat kennis en ervaring behouden blijven voor de sector.

Energiebedrijven werken samen

Bestuurder Ruud Cornelisse van Abvakabo FNV voerde namens de drie werknemersorganisaties de gesprekken over het sectorplan. Hij zegt: “Er gaan de komende jaren verschillende elektriciteitscentrales dicht en dat kost werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat er nu al geïnvesteerd wordt in de kennis en vaardigheden van medewerkers en niet pas als mensen vertrekken. Waar ik heel blij mee ben, is dat werkgevers voor het eerst écht samen werken. Voor de energiesector is dat uniek. Door die samenwerking kunnen we proberen zoveel mogelijk mensen binnen de sector van werk naar werk te bemiddelen zodat de kennis behouden blijft.”

Werknemers vergroten zelf inzetbaarheid

“De sector heeft te maken met een complex vraagstuk”, zegt Alice Diels, voorzitter van de sector PLb van de WENb. “Vast staat dat de werkgelegenheid afneemt. Maar doordat de sector zo verandert, hebben we ook mensen nodig met andere competenties. We willen daarom dat werknemers optimaal inzetbaar zijn en blijven en zelf ook stappen zetten om zich te ontwikkelen. Het gaat niet allereerst om een loopbaan bij één bedrijf maar om de persoonlijke carrière op basis van kennis en vaardigheden die werknemers breed inzetbaar maken, binnen of buiten de sector. Om werknemers in staat te stellen  zelf meer hun eigen loopbaan te bepalen en hun inzetbaarheid te vergroten, bieden we verschillende instrumenten branchebreed aan, zoals een speciale vacaturebank en persoonlijke loopbaancoaching.”

Betrokken organisaties

De bedrijven die aan de uitvoering van het sectorplan deelnemen zijn Delta, Eneco, Essent, E.On, EPZ, GDF SUEZ, Nuon en Ziut. Namens werknemers zijn betrokken Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en de VMHP-N. Het Agentschap SZW is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen om het beleid van de minister vanuit de sectorplannen uit te voeren.

Voor meer informatie over dit persbericht of interviewaanvragen kunt u contact opnemen met Steffart Buijs, woordvoerder namens de deelnemende partijen aan het sectorakkoord: 06 46163823.

Bekijk ook

Vattenfall

Eerste turbine van offshore windpark Kriegers Flak geplaatst

De eerste turbine van het offshore windpark Kriegers Flak is een feit en zal binnenkort de eerste fossielvrije elektriciteit leveren. Het wordt meteen het grootste offshore windpark van Dene...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Windpark Industrieterrein Moerdijk

Laatste windmolen Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst

Vattenfall heeft de zevende en laatste windmolen voor Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst. Zaterdagnacht werden de laatste bladen aan de windmolen bevestigd. Hiermee bereikt Vattenf...

Lees het hele artikel

Reactie na dreigement oppositie biomassa: “Wees redelijk en geef ons tijd”

In De Telegraaf van 20 januari jl. halen Fenna Swart, Maarten Visschers en Johan Vollenbroek hard uit naar Vattenfall vanwege de mogelijke biomassacentrale in Diemen. Vattenfall vindt dit on...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']