Financiële resultaten Nuon 2013

Peter Smink, CEO van N.V. Nuon Energy, in een reactie op de jaarcijfers: “De energiemarkt zit nog steeds in zwaar weer. Met name de toekomstverwachting voor de gasgestookte centrales blijft somber. De komende jaren zal de energiemarkt onder druk blijven staan.

Hoofdpunten

  • In lijn met de verwachtingen is de netto-omzet, exclusief bijzondere posten, gedaald met 4% tot EUR 3.720 miljoen (2012: EUR 3.879 miljoen);
  • Het onderliggende bedrijfsresultaat (uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, exclusief bijzondere posten) daalde met 36% tot EUR 210 miljoen (2012: EUR 333 miljoen);
  • Als gevolg van de in de eerste helft van 2013 aangekondigde afwaardering van EUR 687 miljoen laat het gerapporteerde resultaat een nettoverlies zien van EUR -419 miljoen. In 2012 was het nettoverlies EUR -716 miljoen;
  • De vrije kasstroom is na een aantal jaar investeren in leveringszekerheid en duurzaamheid weer positief (2013: EUR 28 miljoen, 2012: EUR -743 miljoen);
  • Nuon heeft in 2013 EUR 86 miljoen geïnvesteerd in duurzame energieproductie zoals het Prinses Alexia Windpark.

Nieuwe centrales in gebruik genomen

Nuon heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in gasgestookte centrales en windenergie. In 2013 nam Nuon haar nieuwe Hemweg-9, Diemen-34 en Magnum gasgestookte centrales in gebruik. De Nederlandse energiemarkt heeft last van een overschot aan productiecapaciteit, een overvloed aan gesubsidieerde duurzame energie uit Duitsland en lage CO2-prijzen. Daarnaast neemt elektriciteitsvraag af als gevolg van de economische crisis. Hierdoor blijven de marges op de voornamelijk gasgestookte productie laag. Daarom heeft Nuon in de eerste helft van 2013 de afwaardering op de centrales gedaan van EUR 621 miljoen. Ook is in 2013 besloten om vanaf 2014 de operationele productiecapaciteit van de Magnumcentrale terug te brengen tot een derde van de totale beschikbare capaciteit.

Investeringen in duurzaamheid

Nuon richt zich op het duurzaam produceren van elektriciteit, op koude en warmte en het stimuleren van duurzame consumptie.
Het nieuwe Prinses Alexia Windpark in Zeewolde, dat in september 2013 is geopend, is een goed voorbeeld van de productie van duurzame energie. Dit windpark met 36 windturbines kan jaarlijks elektriciteit produceren voor 88.000 huishoudens en heeft in 2013 gezorgd voor een verdubbeling van Nuons windproductie op land.

Nuon nam in september een investeringsbesluit voor warmteopslag in Diemen en in oktober voor de aanleg van een koppelleiding tussen de warmtenetten van Duiven, Westervoort en Arnhem. Dit uitgebreide warmtenet kan in de toekomst 18.000 huishoudens van duurzame warmte voorzien.
Nuon biedt met producten en adviezen consumenten duurzame oplossingen om energie te besparen. Inzicht in eigen energieverbruik is voor klanten een van de belangrijkste middelen om grip te krijgen op het verbruik en daarmee op de kosten. Besparing op energieverbruik is ook van belang bij het verminderen van de CO2-uitstoot.

Nuon stimuleert ook haar zakelijke klanten te kiezen voor duurzame oplossingen. Zo werkte Nuon in 2013 nauw samen met Amsterdam RAI en Amsterdam ArenA om bij allebei een dak met respectievelijk 2.700 m2 en 7.000 m2 aan zonnepanelen te realiseren. De zonnepanelen maken deel uit van een breder pakket aan duurzame energieoplossingen zoals warmte- en koudelevering en advies.

Klanten

Binnen de zakelijke markt zag Nuon een stijging van het aantal aansluitingen. Het aantal steeg van 89.000 naar 97.000.
De concurrentie op de energiemarkt is nog steeds hevig en veroorzaakt een toenemende mobiliteit op de consumentenmarkt. In 2013 liep het aantal consumenten met een elektriciteitscontract terug van 2,2 miljoen naar 2,1 miljoen. Het aantal gascontracten daalde van 1,9 naar 1,8 miljoen.
De hogere gasinkomsten van het koude voorjaar 2013 zijn teniet gedaan door lagere opbrengsten tijdens het milde najaar. Hogere kosten als gevolg van de invoering van het nieuwe marktmodel hebben eveneens invloed gehad op het jaarresultaat. In dit nieuwe model is de energieleverancier verantwoordelijk voor het verzamelen en vaststellen van afrekenstanden en de facturatie en inning van de netbeheerkosten. Dit was voorheen de taak van de netbeheerder en komt nu voor rekening van de leverancier.

Downloadlink: Kerncijfers Nuon 2013

Bekijk ook

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht. De positieve ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel
Prinses Ariane Windpark
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Prinses Ariane Windpark: reactie CEO Martijn Hagens op media-aandacht

Na de opening van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer op 30 september was er de afgelopen dagen in diverse media (o.a. 8 uurjournaal, Zondag met Lubach) veel aandacht voor de o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']