Overheid en energieproducenten tekenen steenkolenconvenant

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en vijf Nederlandse energieproducenten, E.ON Benelux, EPZ, Essent, GDF Suez Energie Nederland en Nuon, hebben maandag 17 november een convenant gesloten over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de steenkoolketen.

In het convenant beloven de energieproducenten hun toeleveringsketens kritisch te onderzoeken op mogelijke misstanden en afspraken te maken met mijnbouwbedrijven over de aanpak van aangetroffen problemen. Ieder jaar doen zij verslag van hun inspanningen en publiceren zij een lijst met mijnen waarmee zij zaken hebben gedaan. Ook zijn de producenten als groep aanspreekbaar op misstanden bij mijnen waar zij inkopen. Frans Geers, Director Generation van E.ON: ‘Dit convenant is een goede stap om de sociale en milieu omstandigheden waaronder steenkool wordt gewonnen verder te kunnen verbeteren. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over meer openheid over de herkomst van kolen. Maar dit is geen doel op zich. De energiebedrijven krijgen met dit convenant - samen met de Nederlandse overheid - meer invloed om de situaties ter plekke verder te verbeteren en de betrokken verantwoordelijken daarop aan te spreken.’
 
De overheid zegt in het steenkolenconvenant toe de energieproducenten te ondersteunen bij hun inspanningen en het onderwerp bij andere landen op de agenda te zetten. Ook bekijkt minister Ploumen of zij kan bijdragen aan verbetering van de milieu- en arbeidsomstandigheden van steenkoolmijnen in Colombia. Al met al bevat het convenant duidelijke afspraken waarmee misstanden in de steenkoolsector kunnen worden aangepakt, volgens minister Ploumen: ‘Ondanks de verbeteringen die we de afgelopen jaren hebben gezien, zijn er nog steeds problemen rond de mijnen: steenkoolwinning kan nog steeds negatieve gevolgen hebben voor het milieu en de belangen van de lokale bewoners worden soms te gemakkelijk over het hoofd gezien. De energiebedrijven zetten hun economisch gewicht in om hier verandering in te brengen. En zij zijn gezamenlijk aanspreekbaar voor mogelijke misstanden. Dat is grote winst.’ De minister wijst erop dat de resultaten van het convenant jaarlijks worden besproken met andere belanghebbenden: 'Zo kunnen we er met elkaar op toezien dat de gemaakte afspraken worden nageleefd en samen kijken wat er eventueel nog beter kan.'
 
Minister Ploumen brengt eind november een bezoek aan Colombia, waar zij een handelsmissie zal leiden. Zij zal dan samen met de energiebedrijven, een delegatie van de Tweede Kamer en een aantal maatschappelijke organisaties ook een bezoek brengen aan de César regio, waar veel steenkoolmijnen liggen. Colombia is een belangrijke leverancier van steenkool voor de Nederlandse en de Europese markt. De steenkolen die in Europa gebruikt worden komen grotendeels uit Colombia, Zuid-Afrika, de VS en Rusland.

Bekijk ook

Vattenfall

Shell, Mitsubishi Heavy Industries, Vattenfall en Wärme Hamburg ondertekenen intentieverklaring voor 100 MW waterstofproject

Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall en het gemeentelijke bedrijf Wärme Hamburg plannen hoe ze samen waterstof uit wind- en zonne-energie kunnen produceren op de locatie...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']

Vattenfall lanceert online tool voor financiële hulpverleners

Vattenfall lanceert een online tool die specifiek is gericht op financiële hulpverleners: Vattenfall Verlicht Online. De tool geeft grip op energiezaken en is in nauw overleg met de ber...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']

Zweden en Duitsland lopen voorop in de ontwikkeling van elektrische wegen

Duitsland en Zweden lopen voorop als het gaat om praktijkstudies op het gebied van elektrische wegen. Op het Zweedse eiland Gotland is de eerste draadloze e-weg ter wereld aangelegd.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']