Nuon reageert op rapport PAX 'The dark side of coal'

Een reactie van Nuon op het PAX rapport over misstanden rondom kolenmijnen in de Colombiaanse regio Cesar.

Wij delen het standpunt van PAX dat er genoegdoening moet komen voor slachtoffers van paramilitaire acties die in Colombia hebben plaatsgevonden tussen 1999 en 2006. Wij begrijpen daarom de bezorgdheid van PAX en waarderen hun inzet om duidelijkheid te krijgen over wat er gebeurd is en wie betrokken waren bij deze paramilitaire acties. Hoewel de exacte rollen, verantwoordelijkheden en betrokkenheid van paramilitairen, mijnbouwbedrijven en de Colombiaanse overheid niet eenduidig zijn, wijzen de energiebedrijven elke vorm van de in het rapport genoemde misstanden nadrukkelijk af.

Reeds tijdens de Nederlandse kolendialoog (2010-2013) en de oprichtingsfase van Bettercoal hebben we ruim aandacht besteed aan dit complexe onderwerp en hebben we geconcludeerd dat het aan de Colombiaanse overheid is deze misstanden op goede wijze op te lossen. In recente antwoorden op Kamervragen (13 juni 2014-311832) heeft Minister Ploumen aangegeven dat genoegdoening aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen in het verleden een kwestie is voor de Colombiaanse overheid en het Colombiaanse rechtssysteem. Daarnaast benadrukt zij dat compensatie van slachtoffers van mensenrechtenschendingen en landroof een belangrijk onderdeel is van het in Colombia lopende vredesproces. Het is goed te lezen dat de Nederlandse overheid dit benadrukt in overleggen met de Colombiaanse autoriteiten en aanmoedigt tot een transparant proces van genoegdoening voor slachtoffers. Ook tijdens het voor dit najaar geplande bezoek van de handelsdelegatie onder leiding van Ploumen, waaraan een aantal Nederlandse CEO’s van energiebedrijven deelnemen, zal dit onderwerp van gesprek zijn. Het is hierin van belang om gezamenlijk op te trekken en samen te werken.

Nuon neemt haar verantwoordelijkheid in de kolenketen en zet zich internationaal in voor het verbeteren van mensenrechten en het milieu, op dit moment en voor de toekomst. Nuon hanteert de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen en UN Guiding Principles for Business and Human Rights. Daarnaast zijn Nuon en andere energiebedrijven een heel eind op weg met Bettercoal (www.bettercoal.org), waarin in Europees verband programma’s zijn opgezet om de situatie in mijnen en de omgeving te toetsen en verbeteringen te realiseren daar waar nodig. Deze Europese benadering is nodig om de invloed die de energiebedrijven hebben richting mijnbouwbedrijven te vergroten. Wij zijn daarmee kritisch en betrokken bij het verbeteren van de omstandigheden in en om de mijnen, ook in samenwerking met internationale maatschappelijke organisaties.

Om deze continue verbetering te realiseren werken wij in eerste instantie samen met verschillende mijnbouwbedrijven. De oproep van PAX om geen kolen te kopen bij bepaalde mijnbouwbedrijven op basis van aantijgingen in het verleden werkt in onze ogen dan ook tegenstrijdig aan continue verbetering en contraproductief aan de lopende processen voor genoegdoening voor slachtoffers van mensenrechten in het verleden en verbeteringen van de situatie op mijnniveau op het moment.

Klik hieronder voor de verschillende documenten

Rapport PAX

Reactie Glencore op draft report

Reactie Glencore op final report

Reactie Drummond op final report

Bekijk ook

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht. De positieve ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel
Prinses Ariane Windpark
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Prinses Ariane Windpark: reactie CEO Martijn Hagens op media-aandacht

Na de opening van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer op 30 september was er de afgelopen dagen in diverse media (o.a. 8 uurjournaal, Zondag met Lubach) veel aandacht voor de o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']