Reactie op publiciteit Natuurstroom

Het Financieele Dagblad besteedt in haar editie van 28 augustus 2013 en 6 oktober 2014 aandacht aan Natuurstroom. 

Nuon heeft sinds de introductie van Natuurstroom in 1996 een product aangeboden waarbij klanten groene stroom afnemen, opgewekt door zon, wind en water. Dat hebben we altijd geleverd. 

Ook heeft Nuon haar ambitie te investeren in duurzame energie meer dan waargemaakt. Ingegeven door marktonwikkelingen en veranderingen in regulering, is het product Natuurstroom in de afgelopen jaren aangepast. In 2002 is in onze financiële verslaglegging de directe koppeling losgelaten tussen opbrengsten uit Natuurstroom en groeninvesteringen. Maar die veranderingen doen niet af aan het feit dat Nuon altijd is blijven investeren in duurzame opwekcapaciteit. De verslaglegging hierover is door externe accountants geverifieerd.

Op dit moment is er geen nieuwe informatie die een ander licht werpt op het product Natuurstroom dan vorig jaar al door ons is gecommuniceerd.

Bekijk ook

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht. De positieve ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel
Prinses Ariane Windpark
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Prinses Ariane Windpark: reactie CEO Martijn Hagens op media-aandacht

Na de opening van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer op 30 september was er de afgelopen dagen in diverse media (o.a. 8 uurjournaal, Zondag met Lubach) veel aandacht voor de o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']