Warme huizen in Nijmeegse Waalsprong

In het afgelopen jaar is door Indigo (gemeente Nijmegen en Alliander) een 6 kilometer lange transportleiding gelegd van afvalverbrander ARN in Weurt naar de Waalsprong. Tegelijkertijd werd in de Waalsprong door Nuon Warmte ruim 4 kilometer transportnet aangelegd om de bestaande warmtenetten van Oosterhout en Lent aan elkaar te koppelen en te verbinden met de transportleiding van Indigo. Inmiddels is het hele net in bedrijf en stroomt er milieuvriendelijke warmte naar beide voorzieningsgebieden. De overschakeling verliep voorspoedig en zonder dat de ruim 4.000 klanten hiervan last hebben ondervonden.


Tijdelijke warmtecentrales
Voor de Waalsprong is dit een enorme stap vooruit omdat het warmtenet al sinds 1998 voorzien werd van warmte uit tijdelijke warmtecentrales (TWC’s). De tijdelijke warmtecentrales blijven nog even staan, deze dienen als piek- en back-up-vermogen. Maar inmiddels is Nuon gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een hulpwarmtecentrale (HWC) in de Waalsprong. Deze HWC levert in de toekomst het piek- en back-up-vermogen. Als de hulpwarmtecentrale klaar is, worden de tijdelijke warmtecentrales definitief verwijderd. Dit staat gepland voor het voorjaar van 2016.


Energieneutrale stad Nijmegen
Het warmtenet levert tot 70 procent minder CO2-uitstoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is daarmee bijzonder milieuvriendelijk. Het is een belangrijke stap in de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Het warmtenet levert een essentiële bijdrage aan de doelstelling van Nijmegen om in 2045 een energie neutrale stad te zijn. De warmte van ARN wordt lokaal opgewekt.


Warmtenet Nijmegen: het groter geheel
Vijf betrokken partijen; gemeente Nijmegen, provincie Gelderland, ARN, Nuon en Alliander hebben een Green Deal gesloten om het warmtenet Nijmegen aan te leggen. Het warmtenet zorgt ervoor dat restwarmte van afvalenergiecentrale ARN wordt gebruikt voor het verwarmen van (uiteindelijk) 14.000 woningen en bedrijven in de Waalsprong en het Waalfront.

Bekijk ook

Windpark Industrieterrein Moerdijk

Laatste windmolen Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst

Vattenfall heeft de zevende en laatste windmolen voor Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst. Zaterdagnacht werden de laatste bladen aan de windmolen bevestigd. Hiermee bereikt Vattenf...

Lees het hele artikel

Reactie na dreigement oppositie biomassa: “Wees redelijk en geef ons tijd”

In De Telegraaf van 20 januari jl. halen Fenna Swart, Maarten Visschers en Johan Vollenbroek hard uit naar Vattenfall vanwege de mogelijke biomassacentrale in Diemen. Vattenfall vindt dit on...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall

Shell, Mitsubishi Heavy Industries, Vattenfall en Wärme Hamburg ondertekenen intentieverklaring voor 100 MW waterstofproject

Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall en het gemeentelijke bedrijf Wärme Hamburg plannen hoe ze samen waterstof uit wind- en zonne-energie kunnen produceren op de locatie...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']