Financiële resultaten Nuon 2014

Peter Smink, CEO van N.V. Nuon Energy, in een reactie op de jaarcijfers: “Ondanks de stevige tegenwind op de energiemarkt, bouwt Nuon voort aan een brede basis. Hierdoor kan Nuon zich continu aanpassen aan de veranderingen op de energiemarkt. Wij staan voor een betrouwbare en betaalbare energielevering aan onze klanten en zullen blijven investeren in meer duurzame energieproductie."

De omzet daalde met 16% als gevolg van het warme weer in 2014 waardoor de afzet van gas met 22% terugliep. Verder daalde de elektriciteitsproductie met 19% en de marge daarop bleef laag aangezien de Nederlandse elektriciteitsmarkt zich nog steeds kenmerkt door een overschot aan productiecapaciteit, een hoge invoer van duurzame energie uit Duitsland en lage CO2-prijzen. Nuon zal blijven focussen op efficiency verbetering en kostenbesparingen. In 2014 daalden de operationele kosten met 7%, het aantal arbeidsplaatsen met 8%. De verwachting is dat de marktomstandigheden de komende jaren niet verbeteren en daarmee effect hebben op de waarde van onze productiemiddelen. Het uiteindelijke resultaat van Nuon wordt daarom negatief beïnvloed door een afwaardering van EUR 380 miljoen. Het verlies na belastingen komt daardoor uit op EUR 191 miljoen.

Peter Smink, CEO van N.V. Nuon Energy, in een reactie op de jaarcijfers: “Ondanks de stevige tegenwind op de energiemarkt, bouwt Nuon voort aan een brede basis. De productieportfolio van Nuon omvat gascentrales, één kolencentrale, gasopslag, wind en zonne-energie, warmte, koude en biomassa. Daarnaast is Nuon actief op alle relevante grondstofmarkten. Hierdoor kan Nuon zich continu aanpassen aan de veranderingen op de energiemarkt. Nuon blijft een toonaangevende energie-onderneming en behoudt een goede uitgangspositie met een sterke solvabiliteit en een gezonde kasstroom. Wij staan voor een betrouwbare en betaalbare energielevering aan onze klanten en zullen blijven investeren in meer duurzame energieproductie.”

‘Nuon Blijven Loont’ succesvol onder bestaande klanten 

Net als in voorgaande jaren, werd vol energie gewerkt aan het onderhouden van een goede relatie met onze klanten. In antwoord op de vraag “Wat mogen wij voor u veranderen?” introduceerde Nuon eind september een jaarlijks oplopende korting op elektriciteit. Dit om trouwe klanten die bij Nuon blijven te belonen. Ruim 200.000 klanten hebben inmiddels gebruik gemaakt van dit aanbod, wat in 2015 zal worden uitgebreid. Vanaf  begin maart zal de korting ook beschikbaar zijn voor klanten met Nuon VastePrijsEnergie en Nuon Groen uit Nederland.

Nuon grootste Nederlandse speler in windenergie

Nuon investeerde in 2014 EUR 78 miljoen in windenergie en had het grootste aandeel in opgesteld windvermogen in Nederland. Hoewel 2014 een jaar met relatief weinig wind was, hebben onze windparken op land 4 % meer windenergie geproduceerd ten opzichte van 2013. In 2014 werd er 685.498 megawattuur aan windstroom geproduceerd, genoeg om 195.856 huishoudens van groene energie te voorzien. De komende jaren richt Nuon zich op windprojecten in Noord-Holland (Wieringermeer), Flevoland, Friesland, Groningen en Zuid-Holland. Voor de windparken Wieringermeer en Slufterdam (Zuid-Holland) zijn vergunningen aangevraagd. Onze inspanningen voor het te bouwen windpark op zee ‘Beaufort’ zagen wij niet beloond, aangezien de overheid helaas heeft besloten om de bestaande vergunningen voor de productie van windenergie op zee te laten vervallen.

Groei van klanten met stadswarmte

In 2014 was er een toename van het aantal warmtecontracten. Er werden 2.676 nieuwe klanten aangesloten op stadswarmte en koude. Daarmee levert Nuon momenteel stadswarmte aan bijna 117.000 huishoudens en 1.800 zakelijke klanten. Nuon is daarmee de op één na grootste speler op het gebied van stadswarmte in Nederland. Woningen met stadswarmte stoten gemiddeld 50-80% minder CO2 uit in vergelijking met een woning met een cv-ketel.

Nuon nam in 2014 een nieuwe koppelleiding tussen de warmtenetten van Arnhem, Duiven en Westervoort in gebruik. Bij de warmtebron, afvalverbrander AVR in Duiven, werd daarvoor een warmtebuffer geplaatst. Daarnaast verbond Nuon de Waalsprong regio bij Nijmegen met de restwarmte van afvalverbrander ARN voor de levering van stadswarmte. Door de realisatie van deze projecten is de voorziening van stadswarmte in de regio Arnhem/Nijmegen in 2014 substantieel duurzamer geworden. De CO2-reductie door de inzet van restwarmte van de afvalverbrandingsinstallaties bedraagt ca. 70% in vergelijking met individuele gasgestookte cv-ketels.

In 2014 is de bouw gestart van de hoogste warmtebuffer van Nederland bij de warmtekrachtcentrale in Diemen. In de warmtebuffer kan restwarmte worden opgeslagen voor de levering van stadswarmte. Zo kan Nuon warmte produceren en opslaan op het moment dat de elektriciteitscentrale winstgevend kan draaien. Op de momenten dat dat niet rendabel is, haalt Nuon de warmte uit de buffer.

In het vierde kwartaal besloot Nuon de warmteproductie in Utrecht over te doen aan Eneco. Het aflopen van de warmteleveringsovereenkomst tussen Nuon en Eneco in 2014 vormde voor de twee partijen een natuurlijk moment om te bekijken hoe in de toekomst de stadswarmte aan klanten in de regio Utrecht kon worden ingericht. Van de twee opties - verlenging van de overeenkomst of een overdracht van de productie aan Eneco - bleek de laatste de meest realistische gezien de huidige marktomstandigheden.

Laatste aandelenoverdracht aan Vattenfall

Per 1 juli 2015 bezit Vattenfall 100% van de Nuon aandelen. Daarom zullen volgend jaar de Nuon resultaten over 2015 gepresenteerd worden door Vattenfall.

Kerncijfers Nuon

Bekijk ook

Windpark Industrieterrein Moerdijk

Laatste windmolen Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst

Vattenfall heeft de zevende en laatste windmolen voor Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst. Zaterdagnacht werden de laatste bladen aan de windmolen bevestigd. Hiermee bereikt Vattenf...

Lees het hele artikel

Reactie na dreigement oppositie biomassa: “Wees redelijk en geef ons tijd”

In De Telegraaf van 20 januari jl. halen Fenna Swart, Maarten Visschers en Johan Vollenbroek hard uit naar Vattenfall vanwege de mogelijke biomassacentrale in Diemen. Vattenfall vindt dit on...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall

Shell, Mitsubishi Heavy Industries, Vattenfall en Wärme Hamburg ondertekenen intentieverklaring voor 100 MW waterstofproject

Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall en het gemeentelijke bedrijf Wärme Hamburg plannen hoe ze samen waterstof uit wind- en zonne-energie kunnen produceren op de locatie...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']