Financiële resultaten Vattenfall 2014: Voortzetting van efficiencyverbeteringen en verschuiving naar meer duurzame energie

• De netto-omzet bedroeg SEK 165 945 miljoen (172 253) voor het gehele jaar en SEK 48 725 miljoen (47 156) voor het vierde kwartaal.
• Het onderliggende bedrijfsresultaat bedroeg SEK 24 133 miljoen (28 135) voor het gehele jaar en SEK 8 223 miljoen (7 006) voor het vierde kwartaal. • Het bedrijfsresultaat bedroeg SEK -2 195 miljoen (-6 218) voor het gehele jaar en SEK 7 045 miljoen (3 894) voor het vierde kwartaal.
• De winst na belastingen bedroeg SEK -8 284 miljoen (-13 543) voor het gehele jaar en SEK 3 900 miljoen (1 983) voor het vierde kwartaal.
• De elektriciteitsproductie bedroeg 172,9 TWh (181,7) voor het gehele jaar en 46,2 TWh (47,7) voor het vierde kwartaal.
• De Board of Directors stelt voor geen dividend uit te keren over het jaar 2014.

Magnus Hall, president en CEO van Vattenfall: "2014 was een veelbewogen en uitdagend jaar, dat werd gekenmerkt door een zwakke vraag, een overaanbod van productiecapaciteit en dalende elektriciteitsprijzen. De vraag daalde nog verder door het warme weer.”

Het onderliggende bedrijfsresultaat van Vattenfall voor 2014 bedraagt SEK 24,1 miljard, wat SEK 4 miljard minder is dan in 2013.

"Kostenverlagingen hebben voor een deel de lagere productiemarges en lagere productievolumes kunnen compenseren. We hebben de afgelopen vier jaar maatregelen getroffen die hebben geleid tot besparingen van 13,7 miljard kronen op jaarbasis ten opzichte van het kostenniveau in 2010”, aldus Magnus Hall.

Tegen een achtergrond van verslechterende marktomstandigheden voerde Vattenfall afwaarderingen uit met een totale waarde van 23,8 miljard kronen. Dit is de belangrijkste reden voor het negatieve jaarresultaat.

De consolidatie van de operaties en de omschakeling naar meer duurzame productie,  zijn het afgelopen jaar voortgezet. Vattenfall heeft onderdelen verkocht, waaronder fossiele productie, voor een nettowaarde van totaal 11,6 miljard kronen. Tegelijkertijd heeft Vattenfall verder geïnvesteerd in windenergie, in 2014 de grootste afzonderlijke investeringspost.

In 2014 nam Vattenfall het initiatief tot een herziening van de strategie. Er is een nieuw Executive Management team gevormd en een nieuwe organisatiestructuur treedt per 1 april in werking.

Magnus Hall: "Met de ontwikkeling van producten en diensten die zich nog meer richten op duurzame oplossingen voor consumenten zal Vattenfall haar positie als Europees energiebedrijf handhaven. Daarnaast blijft Vattenfall een elektriciteitsproducent met de focus op emissie-vrije of efficiënte oplossingen. Deze informatie wordt gepubliceerd overeenkomstig de Zweedse wet inzake de effectenmarkt

Opgesteld door Vattenfalls persafdeling, telefoon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Bekijk ook

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht. De positieve ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel
Prinses Ariane Windpark
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Prinses Ariane Windpark: reactie CEO Martijn Hagens op media-aandacht

Na de opening van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer op 30 september was er de afgelopen dagen in diverse media (o.a. 8 uurjournaal, Zondag met Lubach) veel aandacht voor de o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']