Financiële resultaten Vattenfall 2014: Voortzetting van efficiencyverbeteringen en verschuiving naar meer duurzame energie

• De netto-omzet bedroeg SEK 165 945 miljoen (172 253) voor het gehele jaar en SEK 48 725 miljoen (47 156) voor het vierde kwartaal.
• Het onderliggende bedrijfsresultaat bedroeg SEK 24 133 miljoen (28 135) voor het gehele jaar en SEK 8 223 miljoen (7 006) voor het vierde kwartaal. • Het bedrijfsresultaat bedroeg SEK -2 195 miljoen (-6 218) voor het gehele jaar en SEK 7 045 miljoen (3 894) voor het vierde kwartaal.
• De winst na belastingen bedroeg SEK -8 284 miljoen (-13 543) voor het gehele jaar en SEK 3 900 miljoen (1 983) voor het vierde kwartaal.
• De elektriciteitsproductie bedroeg 172,9 TWh (181,7) voor het gehele jaar en 46,2 TWh (47,7) voor het vierde kwartaal.
• De Board of Directors stelt voor geen dividend uit te keren over het jaar 2014.

Magnus Hall, president en CEO van Vattenfall: "2014 was een veelbewogen en uitdagend jaar, dat werd gekenmerkt door een zwakke vraag, een overaanbod van productiecapaciteit en dalende elektriciteitsprijzen. De vraag daalde nog verder door het warme weer.”

Het onderliggende bedrijfsresultaat van Vattenfall voor 2014 bedraagt SEK 24,1 miljard, wat SEK 4 miljard minder is dan in 2013.

"Kostenverlagingen hebben voor een deel de lagere productiemarges en lagere productievolumes kunnen compenseren. We hebben de afgelopen vier jaar maatregelen getroffen die hebben geleid tot besparingen van 13,7 miljard kronen op jaarbasis ten opzichte van het kostenniveau in 2010”, aldus Magnus Hall.

Tegen een achtergrond van verslechterende marktomstandigheden voerde Vattenfall afwaarderingen uit met een totale waarde van 23,8 miljard kronen. Dit is de belangrijkste reden voor het negatieve jaarresultaat.

De consolidatie van de operaties en de omschakeling naar meer duurzame productie,  zijn het afgelopen jaar voortgezet. Vattenfall heeft onderdelen verkocht, waaronder fossiele productie, voor een nettowaarde van totaal 11,6 miljard kronen. Tegelijkertijd heeft Vattenfall verder geïnvesteerd in windenergie, in 2014 de grootste afzonderlijke investeringspost.

In 2014 nam Vattenfall het initiatief tot een herziening van de strategie. Er is een nieuw Executive Management team gevormd en een nieuwe organisatiestructuur treedt per 1 april in werking.

Magnus Hall: "Met de ontwikkeling van producten en diensten die zich nog meer richten op duurzame oplossingen voor consumenten zal Vattenfall haar positie als Europees energiebedrijf handhaven. Daarnaast blijft Vattenfall een elektriciteitsproducent met de focus op emissie-vrije of efficiënte oplossingen. Deze informatie wordt gepubliceerd overeenkomstig de Zweedse wet inzake de effectenmarkt

Opgesteld door Vattenfalls persafdeling, telefoon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Bekijk ook

Windpark Industrieterrein Moerdijk

Laatste windmolen Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst

Vattenfall heeft de zevende en laatste windmolen voor Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst. Zaterdagnacht werden de laatste bladen aan de windmolen bevestigd. Hiermee bereikt Vattenf...

Lees het hele artikel

Reactie na dreigement oppositie biomassa: “Wees redelijk en geef ons tijd”

In De Telegraaf van 20 januari jl. halen Fenna Swart, Maarten Visschers en Johan Vollenbroek hard uit naar Vattenfall vanwege de mogelijke biomassacentrale in Diemen. Vattenfall vindt dit on...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall

Shell, Mitsubishi Heavy Industries, Vattenfall en Wärme Hamburg ondertekenen intentieverklaring voor 100 MW waterstofproject

Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall en het gemeentelijke bedrijf Wärme Hamburg plannen hoe ze samen waterstof uit wind- en zonne-energie kunnen produceren op de locatie...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']