Kennis en kunde Nuon voorbeeld voor sector

Nuon heeft bijgedragen aan de eerste 80 plaatsingen van medewerkers met een beperking in een reguliere baan. De medewerkers vonden een reguliere betrekking via een pilot vanuit het project ‘Samenwerken & Verbinden’ van werkgeversverenigingen WENb en WWB.

Goed werkgeverschap

Werkgeversvereniging AWVN beloont organisaties die zich onderscheiden op het vlak van goed werkgeverschap. WENb en WWB (de werkgeversverenigingen voor energie- en waterbedrijven) ontvingen de prijs vanwege de succesvolle aanpak die zij ontwikkelden om medewerkers met een beperking een plek te bieden. Nuon leidde het project ‘Samenwerken & Verbinden’ waarin zestien aangesloten bedrijven samenwerkten. Daarmee is Nuon rechtstreeks verantwoordelijk voor de positieve resultaten.

Nieuwe fase

In 2015 gaat het project een nieuwe fase in. WENb-directeur Reinier Rutjens: “Er ligt een periode achter ons waarin we met de zestien koplopers enorm veel hebben geleerd. Dat levert een bewezen aanpak op die we heel graag aan alle zestig leden van de WENb en WWb beschikbaar stellen.” Dit jaar komen er 150 nieuwe banen bij voor mensen met een beperking.


Sinds 2010 hebben 50 personen met een beperking via Step2Work een werkervaringsplaats gekregen. Inmiddels heeft Nuon vier leveringscontracten met gemeenten waarin als leveringsvoorwaarde de inzet van Step2Work is opgenomen. Naar verwachting zet deze trend zich voort in de komende jaren.

Stap voor stap

Abdel Bendriss startte begin november van het vorig jaar als assistent-huismeester in Amsterdam. “Ik loop mee met huismeester Dennis Bon en leer stap voor stap over de taken en werkzaamheden die een huismeester heeft bij Nuon.” Abdel is blij met zijn plaats via Step2Work: “In het begin was ik een beetje terughoudend. Maar ik spreek van geluk: er was wel meteen een klik en ik voel me nu goed op mijn gemak.”

Wettelijk geregeld

De Participatiewet stuurt er sinds begin dit jaar op aan dat werknemers met een arbeidshandicap en jonggehandicapten in een reguliere baan aan de slag gaan, al dan niet aangevuld met subsidie en extra begeleiding. Dit is via de banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten inmiddels ook wettelijk geregeld. Nuon Social Projects biedt programma’s om diversiteit bij Nuon te bevorderen, voor werkervaringsplaatsen en persoonlijke ontwikkeling door vrijwilligerswerk.

Bekijk ook

Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall en Vattenfall Solar Team voor laatste maal samen op jacht naar wereldtitel

Vattenfall gaat nog eenmaal proberen om met het Vattenfall Solar Team de wereldtitel zonneracen binnen te slepen. Na de race in Australië stopt Vattenfall als hoofdsponsor van het team ...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Windmolens Nieuwe Hemweg in recordtempo geïnstalleerd

Na het hijsen van het eerste turbineblad in november zijn nog geen maand later alle zes windmolens voor Windpark Nieuwe Hemweg al volledig geïnstalleerd. Door de gunstige weersomstandig...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/John Guthed

Amsterdam maakt werk van het verwarmen van huizen met restwarmte van nieuw datacenter

De gemeente Amsterdam, onroerendgoedbedrijf Caransa, Westpoort Warmte en Port of Amsterdam willen de restwarmte gebruiken van een nieuw te bouwen datacenter in de Amsterdamse haven...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']