Kennis en kunde Nuon voorbeeld voor sector

Nuon heeft bijgedragen aan de eerste 80 plaatsingen van medewerkers met een beperking in een reguliere baan. De medewerkers vonden een reguliere betrekking via een pilot vanuit het project ‘Samenwerken & Verbinden’ van werkgeversverenigingen WENb en WWB.

Goed werkgeverschap

Werkgeversvereniging AWVN beloont organisaties die zich onderscheiden op het vlak van goed werkgeverschap. WENb en WWB (de werkgeversverenigingen voor energie- en waterbedrijven) ontvingen de prijs vanwege de succesvolle aanpak die zij ontwikkelden om medewerkers met een beperking een plek te bieden. Nuon leidde het project ‘Samenwerken & Verbinden’ waarin zestien aangesloten bedrijven samenwerkten. Daarmee is Nuon rechtstreeks verantwoordelijk voor de positieve resultaten.

Nieuwe fase

In 2015 gaat het project een nieuwe fase in. WENb-directeur Reinier Rutjens: “Er ligt een periode achter ons waarin we met de zestien koplopers enorm veel hebben geleerd. Dat levert een bewezen aanpak op die we heel graag aan alle zestig leden van de WENb en WWb beschikbaar stellen.” Dit jaar komen er 150 nieuwe banen bij voor mensen met een beperking.


Sinds 2010 hebben 50 personen met een beperking via Step2Work een werkervaringsplaats gekregen. Inmiddels heeft Nuon vier leveringscontracten met gemeenten waarin als leveringsvoorwaarde de inzet van Step2Work is opgenomen. Naar verwachting zet deze trend zich voort in de komende jaren.

Stap voor stap

Abdel Bendriss startte begin november van het vorig jaar als assistent-huismeester in Amsterdam. “Ik loop mee met huismeester Dennis Bon en leer stap voor stap over de taken en werkzaamheden die een huismeester heeft bij Nuon.” Abdel is blij met zijn plaats via Step2Work: “In het begin was ik een beetje terughoudend. Maar ik spreek van geluk: er was wel meteen een klik en ik voel me nu goed op mijn gemak.”

Wettelijk geregeld

De Participatiewet stuurt er sinds begin dit jaar op aan dat werknemers met een arbeidshandicap en jonggehandicapten in een reguliere baan aan de slag gaan, al dan niet aangevuld met subsidie en extra begeleiding. Dit is via de banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten inmiddels ook wettelijk geregeld. Nuon Social Projects biedt programma’s om diversiteit bij Nuon te bevorderen, voor werkervaringsplaatsen en persoonlijke ontwikkeling door vrijwilligerswerk.

Bekijk ook

Vattenfall

Vattenfall start met bouw Windpark Klaverspoor

Dit najaar start Vattenfall al met de bouw van Windpark Klaverspoor. De zes windmolens komen te staan in de polder van de Binnen-Moerdijk in de buurt van het dorp Lage Zwaluwe (West-Bra...

Lees het hele artikel
Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen
Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel