Nuon-onderzoek wijst uit: slecht label stimulans voor energiebesparing

Hoewel er in de afgelopen jaren miljoenen energielabels zijn uitgegeven voor koop- en huurwoningen, weet 57% van de Nederlanders niet wat het energielabel van hun eigen huis is. In Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht is de onwetendheid het grootst - bijna 80%. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Nuon.

In Gelderland, Overijssel en Flevoland zijn huurders en woningbezitters het best geïnformeerd over energielabels. Zes op de tien inwoners van de oostelijke provincies weet welk energielabel hun huis heeft. In Friesland, Groningen en Drenthe ligt dit percentage op 53% en in Zuid-Nederland is dat 50%. In de Randstedelijke provincies is 39% op de hoogte van het energielabel van de woning. Van de mensen die het eigen energielabel wél kent, heeft bijna driekwart naar eigen zeggen een A-, B- of C-label. Mannen zijn in de regel beter op de hoogte dan vrouwen.

Ontevredenheid

Een kwart van de mensen met een voorlopig of definitief energielabel is daarover ontevreden. Deze ontevredenheid is groter naarmate de woning een slechter label heeft. Negen op de tien de mensen met een E-, F- of G-label is daarover ontevreden. Maatregelen zoals dubbel glas of zonnepanelen kunnen de hoogte van het energielabel positief beïnvloeden. Maar liefst 48% van de Nederlanders is dan ook van plan om te besparen op aardgas en/of elektriciteit door minder energie te gebruiken en door te investeren in duurzame energie. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld het aanbrengen van (extra) isolatie of het installeren van een zonneboiler. Vooral mensen die wonen in een huis met een slecht energielabel willen in 2016 aan de slag gaan met het verlagen van de energierekening.

Sta eens stil bij energiegebruik

Consumenten kunnen zonder veel moeite tot 30% besparen op hun energieverbruik. Denk bijvoorbeeld aan het eerder uitschakelen van de verwarming, het aanschaffen van energiezuinige apparaten en het voorkomen van sluipverbruik. Nuon adviseert consumenten om regelmatig stil te staan bij het energiegebruik. Cindy Kroon, directeur Klanten van Nuon: “Soms moet je eerst iets uit zetten om iets anders aan te zetten. Een apparaat uitdoen leidt tot méér dan energiebesparing alleen. Natuurlijk, je krijgt er een lagere energierekening voor terug en het is goed voor het milieu. Maar het betekent bijvoorbeeld ook meer écht contact met mensen wanneer je af en toe de telefoon, de (spel)computer of de televisie uitzet. Nuon stimuleert dat. Zet eens iets uit en geef elkaar energie. Het levert meer op dan je in eerste instantie denkt. De groenste energie is de energie die je niet verbruikt.”

Achtergronden

In Nederland staan ongeveer 7 miljoen woningen. Sinds 2008 is het energielabel verplicht bij een transactie op de woonmarkt: als een woning wordt verkocht of wanneer een woning een nieuwe huurder krijgt. In de afgelopen jaren zijn er miljoenen voorlopige en definitieve energielabels afgegeven. De voorlopige energielabels zijn begin 2015 verstrekt door de overheid aan woningen waarvan het energielabel ontbrak. Deze kunnen worden omgezet in een definitief label na consultatie van een erkend deskundige. De labelverplichting wordt gehandhaafd sinds 1 januari 2015: bij het ontbreken van het energielabel kan een boete opgelegd worden die kan oplopen tot ruim € 400. Het onderzoek van Nuon is in oktober 2015 uitgevoerd onder ruim 2.800 mensen door Maurice de Hond.

Meer informatie over energiebesparing staat op www.nuon.nl/besparen.

Actief aan de slag met 21 energiebesparende ideeën? Kijk op www.nuonaanuit.nl

Bekijk ook

Samenwerken via hackathons in een innovatief ecosysteem

Vattenfall-innovatiemanager Michiel Sintenie en ondernemer Rutger van Zuidam lieten een blockchainhackathon uitgroeien tot een internationaal ecosysteem voor het oplossen van complexe vraags...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Van Oord

Vattenfall en Van Oord tekenen vierjarige raamovereenkomst voor onderhoud windparken op zee

Vattenfall heeft een vierjarig Operations & Maintenance (O&M)-contract afgesloten met maritieme aannemer Van Oord. Via zijn MPI Offshore-organisatie verzorgt Van Oord de hef- en hijs...

Lees het hele artikel

Gemeente en provincie willen met Eneco en Vattenfall zoeken naar aardwarmte

De gemeente Amsterdam, Vattenfall, Eneco en de provincie Noord-Holland gaan gezamenlijk een opsporingsvergunning voor geothermie (aardwarmte) aanvragen bij het ministerie van Economische Zak...

Lees het hele artikel