Vattenfall verwelkomt de Europese Energie-unie

De EU heeft op 25 februari een grote stap gezet in het ontwikkelen van een geïntegreerde Europese energiemarkt.

Magnus Hall, CEO van Vattenfall, verwelkomt het initiatief: "We moeten de details natuurlijk nog bestuderen, maar de door de Commissie Juncker gepresenteerde Energie-unie is lovenswaardig. Een Europese, geïntegreerde energiemarkt, met flexibele productiecapaciteit om de elektriciteitsnetten stabiel te houden, is een uitstekende manier om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen en de Unie minder energieafhankelijk te maken.”

In ieders belang

Volgens de EU-commissie zal door de Energie-unie de behoefte aan investeringen in conventionele productiecapaciteit afnemen. Bij meer energiehandel tussen lidstaten onderling nemen de productiekosten voor elektriciteit af. Tegelijkertijd neemt de leveringszekerheid toe doordat er gebruik gemaakt kan worden van de transmissiecapaciteit tussen EU-landen om duurzame energie te combineren met conventioneel geproduceerde elektriciteit.

"Diverse Europese landen staan soms voor de uitdaging van een productieoverschot op het elektriciteitsnet. In dat geval zijn goede transmissiemogelijkheden naar andere markten, waar tekorten kunnen heersen, van gemeenschappelijk belang", aldus Hall.

Een van de doelstellingen van de Energie-unie is meer aandacht voor energiebesparing. Vooral in de bouw- en transportsector bestaat een groot onbenut potentieel. "Het lijkt wellicht tegenstrijdig dat een energiebedrijf als Vattenfall energiebesparing ondersteunt, maar wij zien veel mogelijkheden voor ons bedrijf als partner in energiebesparing voor particuliere huishoudens, bedrijven of steden”, zegt Hall.

Hall onderstreept dat het systeem voor emissiehandel (ETS) de hoeksteen blijft van het klimaatbeleid op weg naar de klimaatconferentie in Parijs eind dit jaar, waar hopelijk een wereldwijde overeenkomst zal worden bereikt. “We vinden het noodzakelijk dat op de klimaatconferentie in Parijs een nieuwe, wereldwijde overeenkomst wordt bereikt. Vattenfall onderschrijft volledig de doelstelling dat de EU de uitstoot van broeikasgassen vóór 2030 met ten minste 40% terugdringt”, aldus Hall.

Bekijk ook

Windpark Industrieterrein Moerdijk

Laatste windmolen Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst

Vattenfall heeft de zevende en laatste windmolen voor Windpark Industrieterrein Moerdijk geplaatst. Zaterdagnacht werden de laatste bladen aan de windmolen bevestigd. Hiermee bereikt Vattenf...

Lees het hele artikel

Reactie na dreigement oppositie biomassa: “Wees redelijk en geef ons tijd”

In De Telegraaf van 20 januari jl. halen Fenna Swart, Maarten Visschers en Johan Vollenbroek hard uit naar Vattenfall vanwege de mogelijke biomassacentrale in Diemen. Vattenfall vindt dit on...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall

Shell, Mitsubishi Heavy Industries, Vattenfall en Wärme Hamburg ondertekenen intentieverklaring voor 100 MW waterstofproject

Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall en het gemeentelijke bedrijf Wärme Hamburg plannen hoe ze samen waterstof uit wind- en zonne-energie kunnen produceren op de locatie...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']