Windpark Wieringermeer verkrijgt vergunningen

Windpark Wieringermeer heeft vandaag vergunningen verkregen voor de bouw van 99 windmolens in de Wieringermeerpolder.

“Het verkrijgen van de vergunningen is een belangrijke stap voor ons als initiatiefnemers en voor windenergie in Nederland,” aldus Gerard van Oostveen, projectdirecteur namens Nuon. “Met deze vergunningen in de hand kunnen we subsidie voor het project aanvragen en de financiering voorbereiden voor de bijna honderd molens, goed voor de jaarlijkse productie van bijna een miljoen MWh windenergie.” Naar verwachting zal het project een investering vergen van 400 á 500 miljoen euro.

Ook Jaap Bond, voorzitter van de Stuurgroep van het project, is tevreden: “Dit is een prachtig voorbeeld hoe overheid en bedrijfsleven samen een windproject tot stand kunnen brengen. Bovendien draagt het park substantieel bij aan de Noord-Hollandse taakstelling voor wind op land. De omgeving wordt nauw betrokken bij het plan. Ook dat is een goede zaak.” Wethouder Groot van de gemeente Hollands Kroon is ook tevreden met het resultaat: “Windpark Wieringermeer geeft ons de mogelijkheid om de verspreid opgestelde solitaire windmolens in de polder te herstructureren. Hierdoor ontstaat er weer een open polderlandschap en verdwijnt het onrustige beeld.”

De belangrijkste wijziging in het Rijksinpassingsplan ten opzichte van het ontwerp dat eind vorig jaar ter inzage is gelegd, is de inkorting van de paralleldraaitermijn. In het ontwerp stond dat de solitaire molens van Windcollectief Wieringermeer nog zeven jaar windenergie konden produceren na oplevering van het nieuwe windpark. Die termijn is teruggebracht naar vijf jaar.

De vaststelling van het Rijksinpassingsplan is de voorlaatste stap op weg naar de constructie van het windpark: vergunningen en inpassingsplan staan nu zes weken open voor beroep en bezwaar bij de Raad van State. De Raad van State heeft vervolgens zes maanden om tot een uitspraak te komen. Bij een positieve uitspraak van de Raad van State worden de vergunningen onherroepelijk.

Windpark Wieringermeer is een windmolenpark dat in de Wieringermeerpolder, in de kop van Noord-Holland, gebouwd zal worden.
De huidige windmolens worden opgeschaald en in nette lijnen (de zogenaamde lijnopstelling) geplaatst. De initiatiefnemers van het Windpark zijn Nuon (en vennoten), ECN en Windcollectief Wieringermeer, die onder de naam Windkracht Wieringermeer nauw samenwerken met de gemeente Hollands Kroon, de provincie Noord-Holland en het Rijk.

Bekijk ook

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen
Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel
Prinses Ariane Windpark
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Prinses Ariane Windpark: reactie CEO Martijn Hagens op media-aandacht

Na de opening van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer op 30 september was er de afgelopen dagen in diverse media (o.a. 8 uurjournaal, Zondag met Lubach) veel aandacht voor de o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']