De Magnum-centrale in Eemshaven
Nuon

‘Startmotor van het noorden’ in gebruik genomen

De herstelvoorziening bij black-outs, door Nuon in de Eemshaven gebouwd in opdracht van TenneT, is op 1 april in gebruik genomen. De faciliteit zorgt ervoor dat het hoogspanningsnet weer snel onder spanning komt na een eventuele black-outsituatie waarbij Nederland tijdelijk geen elektriciteit heeft.

Hoe werkt een Black-start?

Nuon Infographic Black-start

Hoewel zo’n black-outsituatie zeer onwaarschijnlijk is, moet TenneT conform Europese afspraken voorbereid zijn op een dergelijke situatie. De herstelvoorziening moet zo snel mogelijk na afroep door TenneT kunnen draaien, om vervolgens minimaal 24 uur beschikbaar te blijven.

Aanzwengelen

In een black-outsituatie is een herstelvoorziening nodig om het net weer onder spanning te brengen. De elektriciteitscentrales in Nederland zullen opnieuw moeten worden opgestart. Hierbij zorgt een black-start-generator voor elektriciteit om één van de eenheden van de Magnum-centrale op te starten, waarmee vervolgens weer andere centrales kunnen worden gestart. De black-start-generator zwengelt zo als het ware als een startmotor de centrale weer aan en daarmee de rest van het elektriciteitsnet. TenneT heeft verdeeld over het noorden, midden en zuiden van Nederland drie soortgelijke faciliteiten.

Verhuizen

De bouw van de zogeheten black-start-faciliteit bij de Magnum-centrale van Nuon startte begin 2017. De herstelvoorziening bestaat uit een dieselnoodstroomaggregaat, een gasturbinegenerator en twee van de drie eenheden van de Magnum-centrale. Opvallend is dat er niet een volledig nieuwe installatie is gebouwd, maar dat Nuon een bestaande gasturbine uit Almere heeft verhuisd naar het terrein van de Magnum-centrale in Eemshaven.

In Almere worden de warmtekrachtcentrales verwijderd, omdat ze niet meer nodig zijn voor de productie van warmte na het aanleggen van de 8,5 kilometer lange warmteleiding vanuit onze centrales in Diemen naar Almere, onder het IJmeer, en de opening van het warmteoverdrachtstation in Almere in 2012. Eén van de twee gasturbines heeft nu een nieuwe bestemming gekregen in de Eemshaven.

Verduurzaming Nuon Magnum

De Magnum-centrale is volop in ontwikkeling. Zo onderzoeken Nuon, Gasunie en Statoil de mogelijkheden om waterstof in de gascentrale te gebruiken om zo CO2-vrij elektriciteit te kunnen opwekken. Deze zomer wordt bovendien gestart met de bouw van zonnecentrale Eemshaven – een park van ongeveer 5 megawatt waar klanten van Nuon in kunnen participeren.

Bekijk ook

Vattenfall/Koos Broertjens

Vattenfall onderzoekt toekomstmogelijkheden Magnum-centrale

Vattenfall wil het mogelijk maken om fossielvrij te leven binnen één generatie en bijdragen aan de doelen van het Parijs-akkoord. Het energiebedrijf heeft daarvoor zijn convent...

Lees het hele artikel

CO2-uitstoot verminderen, waterstof en partnerships – het hele verhaal

Hoewel klimaatverandering een van de grootste uitdagingen van onze tijd is, biedt het ook enorme kansen voor creatieve en innovatieve oplossingen. Vattenfall neemt een unieke positie in om d...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall

HYBRIT: bouw waterstofopslag start in Zweden

SSAB, LKAB en Vattenfall zijn gestart met de bouw van een opslagfaciliteit in gesteente voor fossielvrij waterstofgas voor de HYBRIT-pilotfaciliteit in Luleå, in het noorden van Zweden...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']