Vattenfall en BASF gaan samenwerken in Duitse offshore windparken Nordlicht 1 en 2

Vattenfall en BASF voeren vergevorderde en exclusieve besprekingen om samen te werken aan de projecten Nordlicht 1 en 2 door de verkoop van 49 procent van de projectaandelen aan BASF.

Beide partijen ondertekenden een Memorandum of Understanding om hun gezamenlijke ambitie formeel uit te spreken. Vattenfall zal zijn deel van de fossielvrije elektriciteit gebruiken voor zijn Duitse klanten. BASF zal bijna de helft van de opgewekte elektriciteit ontvangen en zijn chemische productielocaties in heel Europa bevoorraden, met name Ludwigshafen.

Het windparkgebied Nordlicht ligt 85 kilometer ten noorden van het eiland Borkum in de Duitse Noordzee en bestaat uit twee afzonderlijke locaties: Nordlicht 1 met een capaciteit van 980 megawatt en Nordlicht 2 met 630 megawatt. Vattenfall ontwikkelt en bouwt de Nordlicht-locaties. Als ze eenmaal volledig operationeel zijn, bedraagt hun gecombineerde productie naar verwachting circa 6 terawattuur (TWh) per jaar, gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 1,6 miljoen Duitse huishoudens.

De ondertekening van de transactie wordt verwacht in de eerste helft van 2024. In afwachting van een definitief investeringsbesluit, dat in 2025 wordt verwacht, start de bouw van Nordlicht 1 en 2 in 2026. De windparken zijn naar verwachting in 2028 volledig operationeel.

"Voor onze transformatie naar netto nul hebben we grote hoeveelheden duurzame elektriciteit nodig tegen concurrerende prijzen. Samen met onze jarenlange partner Vattenfall willen we dat dit project een nieuwe mijlpaal wordt in het veiligstellen van voldoende duurzame elektriciteit voor BASF in Europa, Duitsland en Ludwigshafen, onze grootste productielocatie ter wereld. Met de stroom van Nordlicht 1 en 2 kunnen we onze transformatie voortzetten en onze CO2-uitstoot verder verminderen", zegt Martin Brudermüller, CEO van BASF.

Anna Borg en Martin Brudermüller

"Windenergie is cruciaal voor de fossiele vrijheid die ons als samenleving verder brengt. En een nauwe samenwerking met industrieën is net zo cruciaal om de energietransitie te versnellen. Ik ben er trots op dat Nordlicht 1 en 2 Duitse klanten fossielvrije elektriciteit gaan leveren en zo bijdragen aan het CO2-vrij maken van de industrie in Europa. BASF is een sterke partner met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen en we kijken ernaar uit om ons partnership met hen uit te breiden", zegt Anna Borg, CEO van Vattenfall.

Het is de tweede keer dat BASF een belang wil nemen in een van Vattenfalls offshore windparken. In 2021 kocht BASF een aandeel in het onlangs in gebruik genomen windpark Hollandse Kust Zuid in Nederland, momenteel het grootste offshore windpark ter wereld. Als gedeeltelijke eigenaar ontvangt BASF 49,5 procent van de elektriciteit van dit offshore windpark van 1,5 gigawatt.

Foto: Vattenfall

Bekijk ook

Wind op zee blijft grote rol spelen in energietransitie

2023 was een mooi jaar voor offshore wind in Nederland met de opening van windpark Hollandse Kust Zuid. Maar in het Verenigd Koninkrijk pauzeerde Vattenfall de bouw van windpark Norfolk Bore...

Lees het hele artikel

Eerste zeewier van windpark Kriegers Flak komend voorjaar geoogst

2024 wordt een jaar vol mijlpalen in het WIN@sea-project. In dit project produceren Deense onderzoekers voedsel onder het zeeoppervlak in het grootste offshore windpark van Scandinavië,...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Charles Walker

Hoe windparken op zee een succes werden

We streven als samenleving naar een houdbaar energiesysteem dat uiterlijk in 2050 klimaatneutraal is. Dat betekent dat alle activiteiten van mensen en bedrijven bij elkaar opgeteld geen nega...

Lees het hele artikel