Vattenfall

Vattenfall investeert in Agri-PV-project van 76 megawatt in Duitsland

Agrivoltaics, of Agri-PV, is de combinatie van duurzame landbouw en opwekking van zonne-energie op dezelfde landbouwgrond. Vattenfall voert dit innovatieve concept samen met partners nu voor het eerst uit op commerciële schaal in het Duitse zonnepark Tützpatz van 76 megawatt.

Fotovoltaïsche energie is nu een van de goedkoopste technologieën onder duurzame energiebronnen, en zonne-energie heeft een hoge mate van acceptatie in de maatschappij. Critici van fotovoltaïsche installaties in de open ruimte vrezen echter dat uitbreiding ten koste kan gaan van landbouwgrond waar ook voedsel kan worden geproduceerd. De relatief jonge technologie van agrivoltaics kan landbouw en fotovoltaïsche energie bij elkaar brengen en deze tegenstelling oplossen.

Het doel van de Duitse overheid is om de elektriciteitsproductie uit fotovoltaïek in 2030 uit te breiden naar 215 gigawatt, waarvan de helft in de open ruimte zal worden geïnstalleerd. Agrivoltaics kan bijdragen aan deze doelen in aanvulling op de traditionele open-space-PV. Met het Tützpatz-project in Mecklenburg-Vorpommern in Duitsland ontwikkelen we deze jonge technologie nu verder op commerciële schaal. Agrivoltaics helpt het klimaat, het kan de biodiversiteit vergroten en het dient als een extra inkomstenbron voor de landbouw. De bouw in Tützpatz zal volgens de huidige planning begin zomer 2023 van start gaan.

Symbizon in Nederland

In Nederland test Vattenfall het Agri-PV-concept binnen het pilotproject 'Symbizon'. Het project in Almere wordt binnenkort operationeel en heeft een geïnstalleerd vermogen van 0,7 MWp.

Vattenfall

Doel van het Symbizon-project bij Almere is om te laten zien dat akkerbouw en zonnepanelen goed kunnen samengaan.

Meer lezen over zonnepark Symbizon

Bekijk ook

Vattenfall/Jorrit Lousberg

Omgevingsvergunning verleend voor bouw van subsidievrij Zonnepark Trekweg A6 bij Almere Buiten

Vattenfall mag een zonnepark bouwen naast de A6 bij Almere Buiten. Donderdag 28 september 2023 heeft het college van B&W de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van het Zonnepark Tr...

Lees het hele artikel

Tützpatz-zonnepark combineert zonne-energie en landbouw

In het noordoosten van Duitsland is Vattenfall begonnen met de bouw van het grootste agrivoltaïsche project van het land tot nu toe: Tützpatz. Dankzij het ontwerp van het 79 MW-pro...

Lees het hele artikel

Vergunning voor zonnepark Hoofddorp A5

Vattenfall mag een zonnepark bouwen in de gemeente Haarlemmermeer. Afgelopen week ging de gemeenteraad akkoord met het verlenen van de benodigde vergunningen. Daarmee is de komst van het zon...

Lees het hele artikel