Convenant Biomassacentrale Diemen opgesteld

De gemeenten Almere, Amsterdam, Diemen, Gooise Meren, Weesp, de provincie Noord Holland en Vattenfall hebben een convenant opgesteld over de invulling van zaken rondom de geplande biomassa centrale in Diemen.

De afspraken in het convenant gaan onder andere over: tijdelijkheid van de inzet van biomassa, de luchtkwaliteit en duurzaamheidscriteria van de biomassa.

De biomassa centrale is bedoeld ter verduurzaming van het stadwarmtenet en zal van tijdelijke aard zijn. Het gaat om een zogenaamd transitie middel. Na een draaiperiode van 12 jaar als basislast verschuift de centrale, stap voor stap, naar pieklast met als doel om hem uiteindelijk uit te faseren. Zowel de overheden als Vattenfall hebben een inspanningsbelofte gedaan om ook de inzet van alternatieve duurzame warmtebronnen op het warmtenet te versnellen.

Het convenant betekent bindende afspraken over het minimaliseren van de negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit. De eisen voor de uitstoot van fijnstof worden twee keer zo streng als de wettelijke normen. Het lokale transport van de houtpellets zal uitstootvrij plaatsvinden, bij voorkeur door elektrisch aangedreven trucks. Door deze maatregelen heeft de nieuwe centrale nagenoeg geen impact op de lokale luchtkwaliteit.

Het convenant bevat tevens afspraken over de herkomst van de houtpellets die verstookt worden. Daarbij wordt aangesloten bij de duurzaamheidscriteria die milieuorganisaties en energieproducenten hebben opgesteld in het kader van het Energieakkoord voor duurzame groei (2013). Deze afspraken zorgen ervoor dat er niet meer hout geoogst wordt dan erbij groeit, dat biodiversiteit en gevoelige ecosystemen in stand worden gehouden, dat bodem- en waterkwaliteit behouden blijven, en dat slechts een beperkt deel van de houtoogst naar energiedoeleinden gaat. De afspraken leiden tot een forse CO2 besparing in vergelijking met de inzet van fossiele brandstoffen.

Tot slot is in het convenant afgesproken dat Vattenfall gedurende een periode van tien jaar een bedrag van jaarlijks 100.000 euro stort in een nieuw op te richten regionaal duurzaamheidsfonds. Dat fonds wordt ingezet om energiebesparing te bevorderen bij huishoudens met een laag inkomen in de gemeenten Diemen, Weesp en Gooise Meren.

Met deze afspraken komen de partijen tegemoet aan de belangrijkste zorgen van omwonenden op het gebied van luchtkwaliteit en duurzaamheid. “Het convenant is opgesteld door alle betrokken instanties. Gemeenten: Diemen, Weesp, Gooise Meren, Amsterdam, Almere, Provincie Noord Holland en Vattenfall. We hebben ons gezamenlijk gecommitteerd aan een aantal belangrijke afspraken over de komst van de biomassa centrale in Diemen. Dat is goed nieuws,” aldus warmte directeur Alexander van Ofwegen. “We hebben er alle vertrouwen in dat we op deze manier op de goede weg zijn.”

Bekijk ook

Vattenfall

Paris Proof Commitment: ‘Meten op werkelijk energiegebruik maakt klimaatdoelen beter haalbaar’

Tientallen organisaties die zelf hun vastgoed versneld gaan verduurzamen, waaronder Vattenfall. vragen de overheid gebouwen voortaan te normeren op werkelijk energiegebruik en niet op energi...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Zo ziet het windpark er in de nabije toekomst uit
Jorrit Lousberg

Lokaal eigendom, in Almere kan het

De Nederlandse overheid zet de komende jaren in op lokaal eigendom bij de ontwikkeling van zon en wind. Op die manier kan de omgeving meebeslissen tijdens de ontwikkeling van een project en ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall

Vattenfall opnieuw met betrokkenen om tafel over biomassacentrale Diemen

Door de aanhoudende discussie vanuit politiek, gemeenten en maatschappelijke organisaties over de plannen voor de nog te bouwen biomassacentrale in Diemen is het voor Vattenfall essentieel d...

Lees het hele artikel