Wetenschappers nemen energiebesparingsgedrag onder de loep

Zijn mensen die goed op de hoogte zijn van hun energieverbruik ook zuiniger? Energiebedrijf Nuon/Vattenfall stuurt haar klanten regelmatig updates over hun verbruik. Planbureau voor de Leefomgeving en Universiteit Tilburg onderzoeken een jaar lang hoe klanten daarop reageren.

Meer informatie

Seintje

       

 

Het onderzoek richt zich op het energiebesparingsgedrag van klanten. “Wij hebben onszelf als missie gesteld om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken, en dat kan heel groot, door bijvoorbeeld windparken op zee te ontwikkelen zoals we nu doen met Hollandse Kust Zuid”, licht Cindy Kroon, directeur Klanten van Nuon/Vattenfall, toe. “Maar het kan ook kleiner, en heel dichtbij voor onze klanten: door ze te helpen zélf een bijdrage te leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem. En dan is de eerste stap eigenlijk de makkelijkste, namelijk die dingen die mensen in hun eigen huis kunnen doen, nog zónder aanpassingen aan de woning. Bijvoorbeeld de kachel een graadje lager zetten. Dan verbruik je al snel zeven procent minder gas, een besparing die 90 euro per jaar kan opleveren.”

Energiebesparing is een belangrijke pijler in het terugdringen van CO2-uitstoot. Daarom committeerde Nuon/Vattenfall zich aan het Besparingsconvenant Gebouwde Omgeving. Hierin leggen brancheverenigingen in de energie- en installatiesector, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken zich onder andere toe op het realiseren van 10 petajoule extra energiebesparing in 2020.

Nuon/Vattenfall informeert klanten op dit moment al regelmatig, op verschillende manieren, over hun energieverbruik. Het doel van het onderzoek is om te kijken of extra informatie over het eigen energieverbruik leidt tot extra besparingen.

De wetenschappelijke opzet voor het onderzoek is, in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving, bedacht door het onderzoeksteam van Daan van Soest, hoogleraar milieu-economie aan de Universiteit van Tilburg. “De energietransitie gaat veelal over technische maatregelen”, legt Van Soest uit. “Terwijl het gedrag van ons, als consumenten, minstens zo belangrijk is. Tenslotte is de meest duurzame energie nog steeds de energie die je niet verbruikt. Wat we willen doen, is concreet het verbruik meten: neemt energieverbruik af naarmate je er meer aandacht aan schenkt? En schenk je die aandacht op de goede manier?”

Het onderzoek loopt één jaar. Planbureau voor de Leefomgeving, het onafhankelijke onderzoeksinstituut van de rijksoverheid, zal de interpretatie van de onderzoeksresultaten voor zijn rekening nemen.

Bekijk ook

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht. De positieve ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel
Prinses Ariane Windpark
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Prinses Ariane Windpark: reactie CEO Martijn Hagens op media-aandacht

Na de opening van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer op 30 september was er de afgelopen dagen in diverse media (o.a. 8 uurjournaal, Zondag met Lubach) veel aandacht voor de o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']