Vattenfall aan de slag voor Amsterdamse warmte

Vattenfall begint een project om de Amsterdamse warmtenetten nog verder te optimaliseren en met elkaar te verbinden. Dit is een belangrijke stap in het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de warmtenetten.

Hiermee wil de organisatie de transitie van aardgasloze stad door middel van stadswarmte versnellen. Dit project maakt onderdeel uit van een voorlopige gezamenlijke investeringsagenda (Vattenfall en AEB Amsterdam werken samen in Westpoort Warmte) van 400 miljoen euro voor stadswarmte in Amsterdam tot 2022. 

De Amsterdammers ontvangen nu hun stadswarmte vanuit twee verschillende bronnen. De warmte van Amsterdam-Zuid-Oost komt vanuit de Diemen-centrale en de warmte in Noordwest vanuit de centrale van AEB Amsterdam. De gebieden Nieuw-West en Zuideramstel zullen met elkaar verbonden worden door een 3,8 kilometer lange pijplijn. Voor beide gebieden is tot 2025 een groei voorzien van totaal zo’n 20.000 woningen. En dat betekent ook meer vraag voor stadswarmte.

Warmtebuffer en hulpwarmtecentrale

Niet alleen de netten zullen aan elkaar gekoppeld worden, ook komt er langs de A10 ter hoogte van de Johan Huizingalaan een warmtebuffer waar 3600 kubieke meter warm water in opgeslagen kan worden. Dit is een kleinere versie van de warmtebuffer die Vattenfall al enige jaren bij de Diemen-centrale heeft staan. Hierdoor kan er meer warmte vanuit het AEB Amsterdam naar het bestaande net in zuidoost Amsterdam worden gevoerd. Ten slotte komt op dezelfde locatie een hulpwarmtecentrale (HWC) voor de allerkoudste dagen van het jaar en voor een nog meer betrouwbare stadsverwarming.

Groeiende vraag

“Amsterdam is zich steeds meer aan het voorbereiden op een leven zonder aardgas”, zegt Alexander van Ofwegen, directeur Warmte bij Vattenfall. “De warmtevraag neemt daarmee ook toe. Dat geldt overigens niet alleen in nieuwbouw, ook zien we dat er vanuit bestaande bouw steeds meer de vraag komt om te worden aangesloten op het warmtenet. Hierin willen we graag kunnen voorzien.”

Het is belangrijk om goed te kunnen inspelen op de groei van het aantal woningen in de stad. De koppeling zorgt voor een robuuster en betrouwbaarder systeem waardoor de leveringszekerheid voor de toekomst gegarandeerd kan worden.

Fossielvrij

“Vattenfall wil het mogelijk maken om fossielvrij te leven binnen één generatie. Voor warmte betekent dit dat wij dit product fossielvrij willen maken om te komen tot volledig CO2-vrije warmtelevering in 2040. Door deze leidingen aan elkaar te koppelen, is het ook mogelijk om meer warmte te kunnen brengen naar woningen vanuit een bron als AEB Amsterdam. Vattenfall Warmte is al actief bezig met het ontwikkelen en het gebruikmaken van verschillende duurzame bronnen op haar warmtenet. Door de netten aan elkaar te koppelen, kunnen we ook meer duurzame bronnen toevoegen en beschikbaar maken voor de hele stad,” aldus Van Ofwegen.

Map.png

Oranje = warmtenet Westpoort Warmte
Rood = warmtenet Vattenfall
Blauw = nieuwe warmteleiding en nieuwe HWC

Vattenfall heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden gekozen voor de bedrijven ENGIE Services West B.V. (verantwoordelijk voor de aanleg van de hulpwarmtecentrale en de buffer) en Denys Engineers & Contractors B.V. (aannemer voor het leggen van de warmteleiding). Vanaf maart 2019 begint de aanleg van de leiding en vanaf juli 2019 de bouw van de hulpwarmtecentrale en de buffer.

Bekijk ook

Vattenfall

Vattenfall start met bouw Windpark Klaverspoor

Dit najaar start Vattenfall al met de bouw van Windpark Klaverspoor. De zes windmolens komen te staan in de polder van de Binnen-Moerdijk in de buurt van het dorp Lage Zwaluwe (West-Bra...

Lees het hele artikel
Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen
Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel