Vattenfall/Jorrit Lousberg

Bouw zonnepark Sas van Gent start in 2021

Vattenfall mag een zonnepark gaan bouwen ten noorden van Sas van Gent. Afgelopen week ging de gemeente Terneuzen akkoord met het verlenen van de benodigde vergunningen. Daarmee is de komst van het zonnepark een stap dichterbij gekomen.

Puck Sanders, omgevingsmanager Vattenfall, reageert tevreden. “Zonneparken leveren een belangrijke bijdrage aan onze ambitie om fossielvrij leven binnen een generatie mogelijk te maken. Met dit zonnepark leveren we een concrete bijdrage aan het vergroenen van de lokale industrie en een deel van de huishoudens in Sas van Gent.  Het afgeven van de vergunning is altijd een belangrijke stap in zo’n project. We gaan er vol tegenaan om de plannen om te gaan zetten in realiteit.”

Zonnepark Sas van Gent komt te liggen in de Papeschorpolder, ten westen van het kanaal van Gent naar Terneuzen. Van de zestien hectare grond is twaalf hectare bestemd voor zonnepanelen en vier hectare voor landschappelijke inpassing: extra bomen, bloemen en planten. De beoogde locatie grenst aan de Tweekwartweg en de dijk.

Het ontwerp voor het zonnepark werd gemaakt in overleg met een speciaal hiervoor opgerichte klankbordgroep, bestaande uit o.a. de Stadsraad van Sas van Gent, omwonenden, diverse omliggende bedrijven en natuurorganisaties, zoals Staatsbosbeheer. 

Vattenfall wil 90% van de groene stroom van de zonnepanelen aan lokale bedrijven gaan leveren. De overige 10% energie is bestemd voor huishoudens in de regio. Dit staat gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 400 tot 500 gemiddelde Nederlandse huishoudens. Via de webpagina van het project zal hierover meer informatie verstrekt worden en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een nieuwsbrief.

Nu de vergunningen zijn afgegeven kan Vattenfall subsidie gaan aanvragen voor het park. Daarna wordt begonnen met de aanbesteding voor de bouw. Wanneer beiden succesvol zijn afgerond kan in het najaar van 2021 worden begonnen met de bouw.

Foto Jorrit Lousberg: Energiepark Haringvliet

Bekijk ook

Zonnepark Nieuwe Dijk, Coevorden
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Nederlands eerste subsidievrije zonnepark komt in Almere

Vattenfall wil in Almere Nederlands eerste subsidievrije zonnepark bouwen. Vandaag werd de gunning voor zonnepark Trekweg A6 Almere definitief verleend. Martijn Hagens, CEO Vattenfall Nederl...

Lees het hele artikel

Zonneweide Kooypunt klaar: ruim 30.000 zonnepanelen in en vóór Den Helder

Vandaag is zonneweide Kooypunt geopend. Het park werd de afgelopen maanden samen met Port of Den Helder ontwikkeld en is goed voor 13.000 megawattuur groene stroom – goed voor zo&rsquo...

Lees het hele artikel
Zonnepark Gasselternijveen
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall krijgt vergunning voor combinatie zonnepark en akkerbouw

Vattenfall heeft een vergunning gekregen voor de bouw van een zonnepark in Almere waar de combinatie van zonnepanelen en strokenteelt kan worden getest. Doel van het zogeheten Symbizon-proje...

Lees het hele artikel