Vattenfall/Jorrit Lousberg

Bouw zonnepark Sas van Gent start in 2021

Vattenfall mag een zonnepark gaan bouwen ten noorden van Sas van Gent. Afgelopen week ging de gemeente Terneuzen akkoord met het verlenen van de benodigde vergunningen. Daarmee is de komst van het zonnepark een stap dichterbij gekomen.

Puck Sanders, omgevingsmanager Vattenfall, reageert tevreden. “Zonneparken leveren een belangrijke bijdrage aan onze ambitie om fossielvrij leven binnen een generatie mogelijk te maken. Met dit zonnepark leveren we een concrete bijdrage aan het vergroenen van de lokale industrie en een deel van de huishoudens in Sas van Gent.  Het afgeven van de vergunning is altijd een belangrijke stap in zo’n project. We gaan er vol tegenaan om de plannen om te gaan zetten in realiteit.”

Zonnepark Sas van Gent komt te liggen in de Papeschorpolder, ten westen van het kanaal van Gent naar Terneuzen. Van de zestien hectare grond is twaalf hectare bestemd voor zonnepanelen en vier hectare voor landschappelijke inpassing: extra bomen, bloemen en planten. De beoogde locatie grenst aan de Tweekwartweg en de dijk.

Het ontwerp voor het zonnepark werd gemaakt in overleg met een speciaal hiervoor opgerichte klankbordgroep, bestaande uit o.a. de Stadsraad van Sas van Gent, omwonenden, diverse omliggende bedrijven en natuurorganisaties, zoals Staatsbosbeheer. 

Vattenfall wil 90% van de groene stroom van de zonnepanelen aan lokale bedrijven gaan leveren. De overige 10% energie is bestemd voor huishoudens in de regio. Dit staat gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 400 tot 500 gemiddelde Nederlandse huishoudens. Via de webpagina van het project zal hierover meer informatie verstrekt worden en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een nieuwsbrief.

Nu de vergunningen zijn afgegeven kan Vattenfall subsidie gaan aanvragen voor het park. Daarna wordt begonnen met de aanbesteding voor de bouw. Wanneer beiden succesvol zijn afgerond kan in het najaar van 2021 worden begonnen met de bouw.

Foto Jorrit Lousberg: Energiepark Haringvliet

Bekijk ook

Vattenfall/Jorrit Lousberg

“Zonneparken blijven belangrijke rol spelen in onze strategie”

Als je iemand vraagt terug te blikken op het jaar 2020 zijn de woorden ‘corona’, ‘thuiswerken’ en ‘crisis’ nooit ver weg. Dat geldt ook voor Margit Deimel...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vergunning voor zonnepark Goirle

Vattenfall mag een zonnepark gaan bouwen in de gemeente Goirle. Afgelopen week ging de gemeente akkoord met het verlenen van de benodigde vergunningen. Daarmee is de komst van het zonnepark ...

Lees het hele artikel

Samenwerken via hackathons in een innovatief ecosysteem

Vattenfall-innovatiemanager Michiel Sintenie en ondernemer Rutger van Zuidam lieten een blockchainhackathon uitgroeien tot een internationaal ecosysteem voor het oplossen van complexe vraags...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']