Vattenfall

Vattenfall en K3 starten samenwerking voor verduurzaming

Vattenfall en gebiedsontwikkelaar K3 gaan samenwerken om landschappelijk ingepaste zonneparken te ontwikkelen. Door hun krachten te bundelen willen zij een bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van Nederland.

De zonneparken zullen op gebiedsontwikkelingslocaties van K3 worden gebouwd. Het gaat daarbij niet alleen om grondgebonden zonneparken, maar ook om drijvende zonneparken. Een deel van de duurzame energie die door deze projecten wordt opgewekt, gaat K3 gebruiken voor haar eigen bedrijfsvoering. Vattenfall zal de rest aanbieden aan haar klanten.

Complementaire kennis

K3 is gespecialiseerd in integrale gebiedsontwikkeling met aandacht voor onder andere ecologie, klimaatadaptatie en de inpassing van duurzame energie. Het bedrijf heeft brede kennis van het voortraject van gebiedsontwikkelingen. Daarbij gaat het om het opstellen van een breed maatschappelijk gedragen gebiedsontwikkelingsplan waarbij participatie, ecologische kwaliteitsimpulsen, landschappelijke inpassing en het vergunningentraject centraal staan. Vattenfall zorgt voor het technisch ontwerp, subsidieaanvragen, de bouw en de exploitatie van de zonneparken en de levering van de opgewekte energie aan haar afnemers.

Goede basis voor samenwerking

Margit Deimel, hoofd ontwikkeling Zon van Vattenfall: “Vattenfall heeft als doel fossielvrij leven in een generatie mogelijk te maken. Daartoe bouwen wij in heel Nederland zonneparken, maar helpen we ook bedrijven om te verduurzamen. Met de gedeelde visie die K3 en Vattenfall hebben als het gaat om het ontwikkelen van duurzame projecten in de brede zin van het woord, is dat een heel goede basis voor samenwerking.”

Jan Willem van de Kamp, directeur-grootaandeelhouder van K3: “Met deze samenwerking voegen we extra meerwaarde toe aan onze gebiedsontwikkelingsprojecten. We kunnen bijdragen aan de verdere verduurzaming van Nederland en grote stappen zetten in onze ambitie om als bedrijf in 2025 geheel CO2-neutraal te zijn. Hierdoor hoeven we geen groene stroom in te kopen. We kunnen gebruik gaan maken van onze eigen ontwikkelde energie van Nederlandse bodem.”

Over K3

De K3-organisatie is in de afgelopen negentig jaar uitgegroeid tot multidisciplinaire speler in onder andere de grondstoffenmarkt, waarbij integrale gebiedsontwikkeling centraal staat. De basis van het werk van K3 komt voort uit maatschappelijk gewenste ontwikkelingen: de aanleg van nieuwe natuur- en recreatiegebieden en rivierverruiming om het overstromingsgevaar te verkleinen. K3 geeft daarbij de gebiedsontwikkeling zo vorm dat het meerdere doelen dient. Gebiedsontwikkelingen van K3 dragen onder andere bij aan het vergroten van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzame energieopwekking.

Bekijk ook

Vattenfall opent eerste drijvende zonnepark

Vattenfall heeft in Gendringen haar eerste drijvende zonnepark geopend. Op het terrein van zand- en grindwinningsbedrijf Netterden verrees een park met een vermogen van 1,2 megawatt. Daarmee...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall Solar Team
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall Solar Team verbreekt wereldduurrecord zonneracen

Het is ze gelukt! Het Vattenfall Solar Team is uit haar as herrezen. Zaterdag 8 augustus zette het team op Nederlandse bodem een nieuw wereldduurrecord zonneracen neer. In 12 uur tijd reed z...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Wat maakt Energiepark Haringvliet Zuid zo bijzonder?

Windparken – als je er één gezien hebt, denk je dat je ze allemaal wel hebt gezien. Toch is elk windpark uniek in zijn soort, en Energiepark Haringvliet Zuid in Nederland...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']