Zonnepark Gasselternijveen, Drenthe
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall start met bouw zonnepark Kooypunt

Begin volgend jaar start Vattenfall met de bouw van een zonnepark op bedrijventerrein Kooypunt. Het park wordt ontwikkeld in samenwerking met Port of Den Helder en zal in het najaar van 2021 gereed zijn.

Margit Deimel, directeur ontwikkeling grootschalig zon bij Vattenfall: “We zijn blij en trots dat we het zonnepark nu daadwerkelijk gaan bouwen en op die manier bij te kunnen dragen aan de duurzaamheidsambities van Port of Den Helder. Vattenfall wil graag binnen een generatie fossielvrij leven mogelijk maken, maar dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Daarom zoeken we nadrukkelijk samenwerking met lokale ondernemers, zowel voor de bouw van het park als voor het afnemen van de stroom, om samen Helderse stroom te maken voor de Noordkop.”

30.000 zonnepanelen

Tussen de Mastenmakersweg, de Rijksweg (N9) en het spoor verrijzen op de bijna 15 hectare grond meer dan 30.000 zonnepanelen. De zonneweide heeft een geïnstalleerd vermogen van 12,5 MW en produceert jaarlijks ongeveer 13.000 MWh stroom. Dat komt overeen met het energieverbruik van zo’n 3.500 Nederlandse huishoudens. Een mooie stap voorwaarts in de missie van Vattenfall: fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie.

Zonnepark met open karakter

Het bijzondere aan dit zonnepark is de landelijke inpassing. Er wordt een aarden wal aangelegd om het park aan het zicht te onttrekken en er liggen sloten rondom het park in plaats van hekwerk. Hierdoor krijgt zonnepark Kooypunt een open karakter, zonder al te grote inbreuk te maken op het landschap.

Oog voor lokale ondernemers

Voor de werkzaamheden tijdens bouw wil Vattenfall zo veel mogelijk samenwerken met lokale partijen. Ook kunnen lokale ondernemers GVO-certificaten afnemen. Dit is een certificaat waarmee je als ondernemer kunt bewijzen dat de stroom die je gebruikt groen is. Helderse stroom dus voor bedrijven uit de Noordkop.

Jacoba Bolderheij, CEO Port of Den Helder: “Ik ben ontzettend blij met de volgende fase in dit project en dat er gestart gaat worden met de aanleg van het park, niet in de laatste plaats omdat in deze fase lokale aannemers uit de regio het park kunnen gaan bouwen! Met elkaar hebben we grootschalig opwekking van duurzame stroom gerealiseerd. Ik ben er trots op dat ons terrein op deze manier bij kan dragen aan de totstandkoming van een fossiel vrije regio én fossielvrije samenleving samen met Vattenfall.”

Januari 2021: start bouw

Begin 2021 start de bouw voor het zonnepark. Eerst moet het terrein gereedgemaakt worden, er moeten bijvoorbeeld geulen gegraven worden voor kabels. Vervolgens worden de stalen palen geheid die gaan zorgen voor een stevige basis voor de zonnepanelen. Daarna komen de frames en tot slot worden de zonnepanelen bevestigd.

Aan het eind van de zomer worden de zonnepanelen op het net aangesloten en volgt er een testperiode. In het najaar van 2021 wordt het zonnepark opgeleverd en komt de eerste groene stroom uit de Port of Den Helder.

Foto Jorrit Lousberg: Zonnepark Gasselternijveen, Drenthe

Bekijk ook

Vattenfall/Jorrit Lousberg

Start werkzaamheden zonnepark Kooypunt

Deze week is begonnen met de bouw van het zonnepark Kooypunt. Op het bedrijfsterrein verrijst de komende tijd een zonnepark met 30.000 panelen.

Lees het hele artikel
Vattenfall/Jorrit Lousberg

“Zonneparken blijven belangrijke rol spelen in onze strategie”

Als je iemand vraagt terug te blikken op het jaar 2020 zijn de woorden ‘corona’, ‘thuiswerken’ en ‘crisis’ nooit ver weg. Dat geldt ook voor Margit Deimel...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Bouw zonnepark Sas van Gent start in 2021

Vattenfall mag een zonnepark gaan bouwen ten noorden van Sas van Gent. Afgelopen week ging de gemeente Terneuzen akkoord met het verlenen van de benodigde vergunningen. Daarmee is de komst v...

Lees het hele artikel