Flexibiliteit warmtenetten wordt onderschat

Warmtenetten kunnen goed omgaan met nieuwe, duurzame bronnen. Dat is een van de lessen uit de nieuwe whitepaper ‘Warmtenetten: altijd in beweging’ van energiebedrijf Vattenfall. Deze whitepaper beschrijft de werking van warmtenetten en het samenspel hierbij tussen bronnen, temperaturen en de energieprestatie van de aangesloten gebouwen.

Voor 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen worden voorzien van een alternatief voor aardgas. Dat is afgesproken in het landelijke Klimaatakkoord. Warmtenetten hebben als collectieve oplossing een groot potentieel in deze opgave. Vattenfall heeft tientallen jaren ervaring met stadswarmte en werkt al in acht regio’s aan het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving; naast nieuwbouw in toenemende mate ook met bestaande bouw.

Recente ervaring toont aan dat warmtenetten meer flexibiliteit bieden dan vaak gedacht wordt:

  • De infrastructuur van warmtenetten maakt het mogelijk om steeds nieuwe duurzame bronnen toe te voegen, ter aanvulling en/of vervanging van bestaande bronnen. Dat geldt zeker ook voor fossielvrije bronnen van de toekomst, zoals geothermie en zonthermie.
  • Aansluiting op het warmtenet is voor oudere woningen al mogelijk zonder (al te) ingrijpende en kostbare aanpassingen aan de woning. De mogelijkheid om op een later moment te isoleren, kan de grootschalige overgang naar aardgasvrije wijken versnellen.
  • Warmtenetten functioneren op verschillende temperatuurniveaus, waarbij steeds gekeken wordt welke afgiftetemperatuur het meest effectief is om gebouwen te voorzien van verwarming en warm water.
  • De temperatuur die warmtenetten leveren aan gebouwen is aan te passen na aansluiting. Wanneer een aangesloten woning wordt verbeterd, kan het betreffende warmtenet een lagere temperatuur gaan leveren.

Warmtenetten, altijd in beweging

De nieuwe whitepaper van Vattenfall geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:

  • Welke soorten warmtebronnen zijn er toepasbaar in bestaande en nieuwe warmtenetten?
  • Welke temperatuurniveaus zijn er geschikt voor bestaande bouw, nieuwbouw en wijken met een mix daarvan, en hoe kunnen de temperatuurniveaus geleidelijk verlaagd worden?
  • Waarom zijn warmtenetten in deze wijken nu én in de toekomst een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar alternatief?

Kennisdeling

“Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving levert veel vragen op, onder meer welke techniek het meest geschikt is in welke situatie”, zegt Arno van Gestel, Commercieel Directeur bij Vattenfall Warmte. “Met deze whitepaper willen wij onze kennis delen over warmtenetten en hun mogelijkheden: hoe ze in verschillende delen van de gebouwde omgeving kunnen worden ingezet en ruimte bieden voor verduurzaming van bronnen en geleidelijke verlaging van temperaturen.”

Bekijk hier de volledige whitepaper ‘Warmtenetten: altijd in beweging’

Bekijk ook

Vattenfall/John Guthed

Amsterdam maakt werk van het verwarmen van huizen met restwarmte van nieuw datacenter

De gemeente Amsterdam, onroerendgoedbedrijf Caransa, Westpoort Warmte en Port of Amsterdam willen de restwarmte gebruiken van een nieuw te bouwen datacenter in de Amsterdamse haven...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall

Klanten stadswarmte willen tweeduizend euro investeren om bron warmtenet te kiezen

Consumenten die gebruikmaken van stadswarmte hebben ook interesse om te investeren in duurzame warmte. Naast financieel rendement wil men zo een bijdrage leveren aan verduurzaming van stadsw...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Koos Broertjens

Vattenfall onderzoekt toekomstmogelijkheden Magnum-centrale

Vattenfall wil het mogelijk maken om fossielvrij te leven binnen één generatie en bijdragen aan de doelen van het Parijs-akkoord. Het energiebedrijf heeft daarvoor zijn convent...

Lees het hele artikel