Gemeente en provincie willen met Eneco en Vattenfall zoeken naar aardwarmte

De gemeente Amsterdam, Vattenfall, Eneco en de provincie Noord-Holland gaan gezamenlijk een opsporingsvergunning voor geothermie (aardwarmte) aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat hebben de colleges van B en W van Amsterdam en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten. Met de aanvraag willen de partijen zorgen dat de ontwikkeling van aardwarmte in de regio op een voortvarende en tegelijk ook veilige, duurzame en betaalbare wijze plaatsvindt. De aanvraag draagt ook bij aan de ambitie om de warmtenetten in de regio Amsterdam verder te verduurzamen.

Om woningen en andere gebouwen aardgasvrij te maken zijn alternatieve warmtevoorzieningen nodig. Voor een deel van Amsterdam en de regio is een warmtenet het meest voor de hand liggende alternatief. Door aardwarmte in te zetten, kunnen de warmtenetten de komende jaren verder verduurzamen. Aardwarmte is warmte die uit diepe aardlagen (vanaf 500 meter diepte) wordt gewonnen. De betrokken partijen willen het gebruik van aardwarmte versnellen en regie houden op de ontwikkeling van geothermie, zodat dit op een veilige, duurzame en betaalbare wijze gebeurt. De gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland werken samen met Vattenfall en Eneco, omdat zij eigenaar zijn van de warmtenetten in de regio Amsterdam en de aardwarmte in deze warmtenetten kan worden ingevoed.

Onderzoek

Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke plekken in de regio Amsterdam dieper in de bodem warmwaterbronnen zitten. De komende tijd wordt in opdracht van het rijk en de provincie nieuw onderzoek verricht om de potentie voor aardwarmte in de regio beter in kaart te brengen. De resultaten hiervan worden in 2022 verwacht. In 2023 worden mogelijk ook de eerste proefboringen uitgevoerd. Als het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de opsporingsvergunning verleent, dan kunnen de partijen op basis van dit onderzoek gericht zoeken naar mogelijke aardwarmtelocaties.

Vervolg

Als de ondergrond geschikt blijkt, kan er over 3 jaar mogelijk een zogenaamde startvergunning worden aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zodra een startvergunning is verkregen kan er geboord worden naar aardwarmte. De aanvragende partijen zullen hier gespecialiseerde geothermiebedrijven voor betrekken. Hiervoor worden te zijner tijd via een open selectieproces één of meer geothermiebedrijven geselecteerd. Vattenfall en Eneco zullen de aardwarmte via hun warmtenetten aan de bewoners van Amsterdam en gemeenten in de regio leveren.

Geothermie als onderdeel van de warmtetransitie

De stadsverwarming van Vattenfall in Amsterdam en omstreken bespaart vandaag al zo’n 60% CO2 vergeleken met een gasketel thuis. Maar dat is nog niet genoeg: Vattenfall wil dat de stadsverwarming uiterlijk in 2040 volledig CO2-vrij is. Het is onze missie om fossielvrij leven mogelijk te maken binnen één generatie. Daarbij zijn wij van mening dat een volledig CO2-vrije stadsverwarming alleen gehaald kan worden door een breed scala aan duurzame warmtebronnen in te zetten, zoals restwarmte, elektrische boilers, duurzame biomassa, aquathermie en dus geothermie.

 

Bekijk ook

Samenwerken via hackathons in een innovatief ecosysteem

Vattenfall-innovatiemanager Michiel Sintenie en ondernemer Rutger van Zuidam lieten een blockchainhackathon uitgroeien tot een internationaal ecosysteem voor het oplossen van complexe vraags...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall

Vattenfall opnieuw erkend voor voortrekkersrol klimaatinspanningen

Voor het tweede jaar op rij heeft de non-profitorganisatie voor milieutransparantie Carbon Disclosure Project (CDP) de hoogste score, “A”, aan Vattenfall toegekend voor zijn klim...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Van Oord

Vattenfall en Van Oord tekenen vierjarige raamovereenkomst voor onderhoud windparken op zee

Vattenfall heeft een vierjarig Operations & Maintenance (O&M)-contract afgesloten met maritieme aannemer Van Oord. Via zijn MPI Offshore-organisatie verzorgt Van Oord de hef- en hijs...

Lees het hele artikel