Zonnepark Gasselternijveen
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall krijgt vergunning voor combinatie zonnepark en akkerbouw

Vattenfall heeft een vergunning gekregen voor de bouw van een zonnepark in Almere waar de combinatie van zonnepanelen en strokenteelt kan worden getest. Doel van het zogeheten Symbizon-project is te laten zien dat een slimme combinatie van zonnepanelen en strokenteelt het land in stand houdt voor voedselproductie, de ecologische eigenschappen verbetert en tegelijkertijd een positieve businesscase oplevert voor Vattenfall en de agrariër.

In het zonnepark worden rijen met panelen afgewisseld met stroken waar diverse gewassen worden geteeld voor de biologische landbouw. Daardoor worden per hectare veel minder zonnepanelen aangelegd dan gebruikelijk is. Om te zorgen voor voldoende lichtopbrengst wordt daarom gebruikgemaakt van dubbelzijdige zonnepanelen. Daarmee wordt het gereflecteerde licht van de bodem, de gewassen en de naastgelegen rijen opgevangen en gebruikt voor de productie van zonne-energie. Ook gaan de panelen meedraaien met de zon om de opbrengst te maximaliseren. De verwachting is dat het park een vermogen krijgt van 0,7 MWp.

Tijdens het vierjarige pilot project wordt door TNO een zonvolg-algoritme ontwikkeld dat gewasopbrengst, energieopbrengst en de effecten van kruidenstroken, weersvoorspelling, energieprijs en bodemgesteldheid bijhoudt en waar mogelijk optimaliseert in samenwerking met Vattenfall en Aeres Hogeschool. Ook het effect van het zonvolgsysteem op gewasopbrengst, ziekten en gebruiksgemak voor de boer wordt gemonitord door Aeres Hogeschool, ERF en Hemus. Deze partijen hebben al ruime ervaring opgedaan in strokenteeltlandbouw.

Het zonnepark komt in Almere, in de oksel van de snelwegen A6 en A27. Het terrein wordt ter beschikking gesteld door het Rijksvastgoedbedrijf.

Vervolgstappen

Het toekennen van de vergunning is een belangrijke mijlpaal voor het project. Nu duidelijk is dat het park er mag komen, is het aan Vattenfall om te besluiten of het zonnepark daadwerkelijk zal worden gebouwd. Dat besluit wordt eind van het jaar verwacht en als dat positief uitvalt wordt in de winter begonnen met de bouw.

Over Symbizon

Om de klimaatdoelstellingen te halen, is de inzet van grootschalige duurzame energie nodig. Dat legt beslag op onze ruimte zowel op land als op zee. Vanuit onze samenleving zijn er bedenkingen over het plaatsen van zonnepanelen op grond waar ook voedsel kan worden geproduceerd. Vanuit het Nationaal Consortium Zon in Landschap slaan TNO, Vattenfall, Rijksvastgoedbedrijf (RVB), ERF, Hemus en Aeres Hogeschool de handen ineen. In het Symbizon-project onderzoeken deze partijen de combinatie van een zonne-energiepark met strokenteeltlandbouw om nieuwe kennis en inzichten voor efficiënt gebruik van land te verkrijgen. Het project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het ministerie van Economische Zaken.

Fotobijschrift: Zonnepark Gasselternijveen, foto Jorrit Lousberg

Bekijk ook

Haringvliet Zuid
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall geeft de herfst een zonnetje: groen licht voor drie zonneparken

Vattenfall heeft deze week groen licht gegeven voor de bouw van drie zonneparken. De parken in Sas van Gent, Goirle en Echteld krijgen gezamenlijk een capaciteit van 47 megawatt en zullen vo...

Lees het hele artikel
Vattenfall

Vattenfall vraagt vergunning aan voor subsidievrij zonnepark Trekweg A6

Vattenfall heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van het eerste subsidievrije zonnepark van Nederland. Zonnepark Trekweg A6 moet bij Almere Buiten komen, tussen de A6 en de Trekweg. ...

Lees het hele artikel

Koning bezoekt locaties op de Noordzee voor de toekomst van energie: offshore wind, zon en groene waterstof

Zijne Majesteit de Koning brengt donderdag 25 augustus een werkbezoek aan diverse locaties op de Noordzee waar aan de toekomst van het energiesysteem wordt gewerkt, met wind, zon en groene w...

Lees het hele artikel