Zonnepark Gasselternijveen
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall krijgt vergunning voor combinatie zonnepark en akkerbouw

Vattenfall heeft een vergunning gekregen voor de bouw van een zonnepark in Almere waar de combinatie van zonnepanelen en strokenteelt kan worden getest. Doel van het zogeheten Symbizon-project is te laten zien dat een slimme combinatie van zonnepanelen en strokenteelt het land in stand houdt voor voedselproductie, de ecologische eigenschappen verbetert en tegelijkertijd een positieve businesscase oplevert voor Vattenfall en de agrariër.

In het zonnepark worden rijen met panelen afgewisseld met stroken waar diverse gewassen worden geteeld voor de biologische landbouw. Daardoor worden per hectare veel minder zonnepanelen aangelegd dan gebruikelijk is. Om te zorgen voor voldoende lichtopbrengst wordt daarom gebruikgemaakt van dubbelzijdige zonnepanelen. Daarmee wordt het gereflecteerde licht van de bodem, de gewassen en de naastgelegen rijen opgevangen en gebruikt voor de productie van zonne-energie. Ook gaan de panelen meedraaien met de zon om de opbrengst te maximaliseren. De verwachting is dat het park een vermogen krijgt van 0,7 MWp.

Tijdens het vierjarige pilot project wordt door TNO een zonvolg-algoritme ontwikkeld dat gewasopbrengst, energieopbrengst en de effecten van kruidenstroken, weersvoorspelling, energieprijs en bodemgesteldheid bijhoudt en waar mogelijk optimaliseert in samenwerking met Vattenfall en Aeres Hogeschool. Ook het effect van het zonvolgsysteem op gewasopbrengst, ziekten en gebruiksgemak voor de boer wordt gemonitord door Aeres Hogeschool, ERF en Hemus. Deze partijen hebben al ruime ervaring opgedaan in strokenteeltlandbouw.

Het zonnepark komt in Almere, in de oksel van de snelwegen A6 en A27. Het terrein wordt ter beschikking gesteld door het Rijksvastgoedbedrijf.

Vervolgstappen

Het toekennen van de vergunning is een belangrijke mijlpaal voor het project. Nu duidelijk is dat het park er mag komen, is het aan Vattenfall om te besluiten of het zonnepark daadwerkelijk zal worden gebouwd. Dat besluit wordt eind van het jaar verwacht en als dat positief uitvalt wordt in de winter begonnen met de bouw.

Over Symbizon

Om de klimaatdoelstellingen te halen, is de inzet van grootschalige duurzame energie nodig. Dat legt beslag op onze ruimte zowel op land als op zee. Vanuit onze samenleving zijn er bedenkingen over het plaatsen van zonnepanelen op grond waar ook voedsel kan worden geproduceerd. Vanuit het Nationaal Consortium Zon in Landschap slaan TNO, Vattenfall, Rijksvastgoedbedrijf (RVB), ERF, Hemus en Aeres Hogeschool de handen ineen. In het Symbizon-project onderzoeken deze partijen de combinatie van een zonne-energiepark met strokenteeltlandbouw om nieuwe kennis en inzichten voor efficiënt gebruik van land te verkrijgen. Het project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het ministerie van Economische Zaken.

Fotobijschrift: Zonnepark Gasselternijveen, foto Jorrit Lousberg

Bekijk ook

Vattenfall/Jorrit Lousberg

Start werkzaamheden zonnepark Kooypunt

Deze week is begonnen met de bouw van het zonnepark Kooypunt. Op het bedrijfsterrein verrijst de komende tijd een zonnepark met 30.000 panelen.

Lees het hele artikel
Vattenfall/Jorrit Lousberg

“Zonneparken blijven belangrijke rol spelen in onze strategie”

Als je iemand vraagt terug te blikken op het jaar 2020 zijn de woorden ‘corona’, ‘thuiswerken’ en ‘crisis’ nooit ver weg. Dat geldt ook voor Margit Deimel...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Kriegers Flak, Denemarken
Vattenfall

Vattenfall op shortlist voor eerste tender drijvend offshore windpark in Frankrijk

Samen met partners wpd en BlueFloat Energy voldoet Vattenfall aan de voorwaarden om deel te nemen aan de komende tender voor het drijvende offshore windpark van 250 MW voor de kust van Zuid-...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']