CEO Martijn Hagens van Vattenfall opent Energiepark Haringvliet
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Energiepark Haringvliet: combinatie wind, zon en batterijen is blauwdruk voor de toekomst

In het op 22 maart geopende energiepark Haringvliet worden wind, zon en batterijen met elkaar gecombineerd. Daarmee wordt productie van energie goedkoper, wordt de beschikbare netcapaciteit beter gebruikt en is er minder impact op de omgeving. Het is de eerste keer dat Vattenfall de drie technieken op een plek met elkaar combineert. Het project wordt zo positief ontvangen door alle stakeholders dat het energiepark een blauwdruk vormt voor toekomstige projecten. 

Het energiepark op Goeree-Overflakkee bestaat uit 6 windmolens, 115.000 zonnepanelen en een grote batterij, verdeeld over 12 zeecontainers vol accu’s. Alle drie technieken delen gezamenlijk dezelfde netaansluiting. Verwacht wordt dat het park jaarlijks ongeveer 140 GWh stroom gaat produceren, een hoeveelheid die overeenkomt met het verbruik van 40.000 huishoudens. 

Martijn Hagens, CEO Vattenfall Nederland: “Om de klimaatdoelen in zicht te houden zullen we de energietransitie moeten versnellen. Dat is een ongelooflijk zware opgave, waarvoor we de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk moeten inzetten. In Haringvliet lukt het om wind, zon en batterijen zo op elkaar af te stemmen dat we over het jaar heen meer duurzame energie leveren, tegen lagere kosten, met een zo gering mogelijke impact op het milieu, het net en de omgeving. Daarmee zetten we opnieuw een belangrijke stap op weg naar een fossielvrij leven binnen één generatie.” 

"De opening van energiepark Haringvliet is een belangrijke stap voor de business units Wind en Zon van Vattenfall. We bewijzen hiermee dat we in staat zijn om in Europa cross technology-projecten te ontwikkelen en te bouwen”, voegen Sandra Grauers Nielsen en Claus Wattendrup, de hoofden wind op land en solar van Vattenfall toe.    

Zon en wind vullen elkaar aan 

Wind en zon vullen elkaar goed aan. Zonnepanelen produceren overdag energie, terwijl windturbines in ons land ’s nachts vaak meer opleveren. Ook in de seizoenen vullen beide elkaar aan: windturbines leveren in de winter de meeste elektriciteit, terwijl zonnepanelen dit juist in de zomer doen. Daardoor kunnen ze prima gebruikmaken van dezelfde netaansluiting, wat betekent dat er minder vermogen gereserveerd hoeft te worden in het net én dat de aansluiting veel vaker gebruikt wordt door het jaar heen. De batterij zorgt ervoor dat het net in balans blijft. Afhankelijk van de situatie leveren ze een beetje extra stroom aan het net of slaan ze juist elektriciteit op. Een zelf ontwikkeld softwaresysteem zorgt ervoor dat de verschillende elementen optimaal samenwerken. 

Combineren is sneller en goedkoper 

De voordelen zijn legio. Zo kost het ontwikkelen van een windpark al snel tien jaar aan voorbereiding. Er wordt belangrijke tijdswinst geboekt door vanaf het begin ook zon en batterijen mee te nemen in de plannen. Bovendien is het bouwen van een energiepark met de drie technologieën goedkoper dan er drie aparte projecten van te maken: ze delen tenslotte hetzelfde onderstation, dezelfde kabels, onderhoudswegen en netaansluiting en de grond hoeft maar eenmaal open. 

Samenleving profiteert mee  

De combinatie is niet alleen gunstig voor Vattenfall, maar ook voor de samenleving. Omdat de netaansluiting efficiënter wordt gebruikt, hoeft minder capaciteit op het net te worden gereserveerd en verzwaring van het net blijft beperkt tot één plek. Een bijkomend voordeel is dat het schaarse technisch personeel ook slechts eenmaal ingezet wordt voor een netaansluiting, waardoor de energietransitie kan worden versneld.  

Voordeel voor de omgeving 

Door de zonnepanelen en de windmolens bij elkaar te plaatsen wordt beschikbare ruimte efficiënt gebruikt. Zo’n compact ontwerp zorgt ervoor dat er meer ruimte overblijft voor andere functies in de omgeving, zoals landbouw en recreatie. Bovendien is de landschappelijke impact minder. 

De omgeving werd nauw betrokken bij de totstandkoming van het park. Via gebiedsateliers met omwonenden, belangenorganisaties, gemeente, provincie en netbeheerder, werd input opgehaald voor het uiteindelijke parkontwerp. Ook werd rekening gehouden met de wensen van mensen die in het gebied fietsen en wandelen: zij mochten ideeën aandragen voor de aanleg van een fietspad en een uitkijkheuvel. Ook worden de zonnepanelen niet hoger dan 1,5 meter, zodat passanten er overheen kunnen kijken. Vattenfall plaatste er bovendien bijenkorven. 

Om omwonenden financieel mee te laten profiteren in de inkomsten werd samen met andere initiatiefnemers van windprojecten het Windfonds Goeree-Overflakkee opgericht. Eigenaren van windparken die na 2016 gebouwd zijn of worden, dragen jaarlijks af aan het Windfonds. Bewoners en organisaties kunnen een beroep doen op het Windfonds voor ondersteuning van lokale projecten.  

Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de direct omwonenden van het windpark. Deze huishoudens ontvangen een jaarlijkse vergoeding vanuit het windpark. 

Blauwdruk voor toekomst 

Het enthousiasme voor dit project vanuit de verschillende betrokkenen is tot nu toe erg groot. Lokale overheden zijn zeer tevreden door het compacte ontwerp dat toch maximale duurzame energie opbrengt. De netbeheerder omarmt dit project door het efficiënt gebruik van het gezamenlijk elektriciteitsnet en de vlotte inpassing. Omwonenden voelen zich betrokken en zijn tevreden met de landschappelijke inpassing. Kortom, de voordelen van een energiepark als deze zijn zo groot dat Vattenfall in het vervolg al vanaf het eerste begin zal onderzoeken of er mogelijkheden zijn om meerdere technologieën naast elkaar in te zetten. Het zal daarin erg helpen als lokale overheden dat in hun Regionale Energie Strategieën ook meer omarmen.

Foto: Martijn Hagens, CEO van Vattenfall, opent Energiepark Haringvliet. Fotograaf: Jorrit Lousberg

Bekijk ook

Kliekjes gevraagd. Etensresten bedrijfskantines en supermarkten maken gasmix groener

Wie aan het eind van de lunch zijn restjes weggooit zal er niet direct bij stilstaan, maar dankzij de klokhuizen, broodkorsten en halfopgegeten salades wordt de energiemix stukje bij beetje ...

Lees het hele artikel

Neem een abonnement op THE EDIT, Vattenfalls maandelijkse nieuwsbrief

Iedere editie belicht een actueel onderwerp rondom duurzame energie en fossielvrij leven.

Lees het hele artikel
Vattenfall

Vattenfalls Annika Ramsköld aanwezig op COP27

De VN-klimaatconferentie COP27 is begonnen. Vattenfall wordt vertegenwoordigd door Head of Sustainability Annika Ramsköld, die verschillende topbijeenkomsten bijwoont. Vattenfall doet o...

Lees het hele artikel