Haringvliet Zuid
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall geeft de herfst een zonnetje: groen licht voor drie zonneparken

Vattenfall heeft deze week groen licht gegeven voor de bouw van drie zonneparken. De parken in Sas van Gent, Goirle en Echteld krijgen gezamenlijk een capaciteit van 47 megawatt en zullen volgend jaar worden gebouwd. De hoeveelheid stroom die ze gaan produceren, komt overeen met het verbruik van bijna twintigduizend huishoudens. Eerder deze maand vroeg Vattenfall ook al een vergunning aan voor een zonnepark aan de Trekweg in Almere, het eerste subsidievrije zonnepark in Nederland. 

Annemarie Schouten, hoofd ontwikkeling grootschalig zon in Nederland: “Zonneparken leveren een belangrijke bijdrage aan onze ambitie om fossielvrij leven binnen een generatie mogelijk te maken. Met deze zonneparken leveren we een concrete bijdrage aan het verwezenlijken van de energietransitie en helpen we Nederland vergroenen. Daarom blijven we investeren in nieuwe projecten, ook nu de markt ons voor uitdagingen stelt, omdat materialen en arbeid schaars zijn. We zijn trots dat we deze parken mogen bouwen en gaan er vol tegenaan om de plannen om te zetten in realiteit.” 

Zonnepark Sas van Gent 

Het zonnepark in Sas van Gent komt in de Papeschorpolder, ten westen van het kanaal van Gent naar Terneuzen. Van de 16 hectare grond is 12 hectare bestemd voor zonnepanelen en 4 hectare voor landschappelijke inpassing. Het park is 19 MW groot en Vattenfall wil 90% van de groene stroom van de zonnepanelen aan lokale bedrijven leveren. De overige 10% energie is bestemd voor huishoudens in de regio, wat gelijkstaat aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 700 huishoudens. Vattenfall heeft het ontwerp voor het zonnepark gemaakt in overleg met een speciaal hiervoor opgerichte klankbordgroep. Het park zal een financiële bijdrage leveren aan een fonds van de gemeente Terneuzen. Dit fonds is bedoeld om Sas van Gent te verduurzamen en te vergroenen en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.  

Zonneweide Goirle 

Gemeente Goirle wil in 2050 een CO2-arme gemeente zijn met 80% minder CO2-uitstoot dan in 2014. Om dit doel te behalen wil de gemeente meer groene stroom opwekken via zonne- en windenergie. Dit zonnepark met een vermogen van bijna 15 MW draagt daaraan bij. Het zonnepark zal tussen het Gorps Baantje, de fruitkwekerij De Braacken en het bos komen te liggen en werd ontworpen in nauwe afstemming met belanghebbenden, ondernemers in het gebied en het biodiversiteitsteam van Goirle. Een deel van het terrein wordt als publiek toegankelijk groenpark ingericht ten behoeve van recreatie en biodiversiteit. Vattenfall stelt daarnaast jaarlijks een bijdrage aan een participatiefonds ter waarde van € 23.750 ter beschikking voor de gehele periode dat het zonnepark in gebruik zal zijn. Voorafgaand aan de bouw maakt Vattenfall samen met de gemeente afspraken over hoe de besteding daarvan zo effectief mogelijk bij kan dragen aan verduurzamingsmaatregelen voor de bewoners.   

Zonneweide Spoorstraat (Echteld) 

Het zonnepark in Echteld wordt gebouwd langs de A15. Op het terrein van 11 hectare is 8 hectare bestemd voor zonnepanelen en 3 hectare voor landschappelijke inpassing. Een deel van de grond behoudt haar agrarische functie en onder de panelen zullen schapen gaan grazen. Zonneweide Spoorstraat krijgt een vermogen van bijna 13 MW en produceert straks net zo veel stroom als het gemiddelde energieverbruik van alle huishoudens in Echteld en een deel van de bedrijven. 

Door de ligging aan de snelweg kunnen de inwoners van Echteld de zonnepanelen niet zien vanuit hun woning. De inwoners krijgen een voorkeursbehandeling voor de verschillende lokale voordelen en kunnen er dus wel van profiteren. Zij kunnen zich namelijk als eerste inschrijven voor verschillende lokale voordelen en zo meedelen in de opbrengst van het zonnepark. Zoals bij alle zonneprojecten probeert Vattenfall de lokale economie te steunen door zo veel mogelijk te werken met lokale grondverzetbedrijven en hoveniers

Foto: Vattenfall/Jorrit Lousberg

Bekijk ook

Vattenfall introduceert vaste terugleverkosten

Vanaf 1 juli betalen klanten van Vattenfall met een variabel contract en zonnepanelen een vergoeding voor het terugleveren van elektriciteit, ook wel vaste terugleverkosten genoemd. Dat geld...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Omgevingsvergunning verleend voor bouw van subsidievrij Zonnepark Trekweg A6 bij Almere Buiten

Vattenfall mag een zonnepark bouwen naast de A6 bij Almere Buiten. Donderdag 28 september 2023 heeft het college van B&W de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van het Zonnepark Tr...

Lees het hele artikel

Tützpatz-zonnepark combineert zonne-energie en landbouw

In het noordoosten van Duitsland is Vattenfall begonnen met de bouw van het grootste agrivoltaïsche project van het land tot nu toe: Tützpatz. Dankzij het ontwerp van het 79 MW-pro...

Lees het hele artikel