Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall: nieuwe warmtenetten en uitbreiding bestaande warmtenetten on hold

Als gevolg van het voornemen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om alle warmtenetten verplicht onder publieke zeggenschap en in publiek eigendom te brengen zal Vattenfall geen nieuwe warmtenetten meer ontwikkelen en voor bestaande warmtenetten de uitbreidingsbeslissingen on hold zetten.  

Het ministerie wil met verplicht publiek eigendom van warmtenetten meer regie geven aan gemeenten bij de ontwikkeling van warmtenetten. Vattenfall deelt de doelstelling van het ministerie om de regierol van gemeenten te versterken, maar de maatregel die het ministerie nu voorstelt zet private warmtebedrijven (90% van de warmtemarkt) buitenspel, vertraagt de warmtetransitie en biedt ook geen oplossing voor de gewenste flexibiliteit van individuele gemeenten. Vattenfall pleit voor lokaal maatwerk om zo tot de meest praktische en efficiënte samenwerkingsvorm te komen, of dat nou publiek, privaat of een combinatie daarvan is. Voor de beoogde groei en verduurzaming van warmtenetten in Nederland zijn alle partijen hard nodig. 

Bij het voornemen tot verplicht publiek eigendom verliezen private warmtebedrijven zeggenschap over bestaande en nieuw te ontwikkelen warmtenetten terwijl zij wel financieel en operationeel verantwoordelijk blijven, een onwerkbare situatie voor private warmtebedrijven zoals Vattenfall. Als gevolg zal Vattenfall geen nieuwe warmtenetten ontwikkelen. Over de wijze van onteigenen van bestaande private warmtenetten naar publiek eigendom bestaat nog veel onduidelijkheid. Private warmtebedrijven zoals Vattenfall kunnen door de investeringsonzekerheid die hierdoor ontstaat dan ook niets anders doen dan ook de uitbreidingsactiviteiten op bestaande warmtenetten on hold zetten.  

Uitvoering en financiering warmtenetten komt bij gemeenten

Tussen de warmtebedrijven en het ministerie is overleg geweest over de beste samenwerkingsvorm voor warmtenetten. Ook zijn er meerdere onderzoeken uitgevoerd in opdracht van het ministerie die concluderen dat het verplicht in publieke handen brengen van warmtenetten de warmtetransitie ernstig vertraagt, dat het publieke partijen en decentrale overheden aan kennis en financiering ontbreekt en dat er geen alternatieve partijen in staat zijn om de rol van de huidige private warmtebedrijven over te nemen. Dat de minister ondanks deze argumenten toch zijn voornemen doorzet, vindt Vattenfall zeer zorgelijk. De warmtetransitie zal hierdoor ernstig vertragen, de klimaatdoelen komen verder onder druk te staan en de uitvoering en financiering van warmtenetten dreigt daardoor uiteindelijk bij Nederlandse gemeenten zelf terecht te komen. 

De warmtebedrijven zijn van mening dat lokaal de beste samenwerkingsvorm bepaald moet worden onder regie van de desbetreffende gemeente: publiek, privaat of een combinatie daarvan. Lokaal maatwerk gebaseerd op de bestaande publieke randvoorwaarden van een betaalbare, betrouwbare en duurzame warmtevoorziening voor alle klanten. Dat ook private warmtebedrijven garant staan voor deze publieke randvoorwaarden blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Vattenfall recent het publieke Warmtebedrijf Rotterdam van een faillissement heeft gered en daarmee de warmtevoorziening in Rotterdam veilig heeft gesteld.  
 
Op vrijdag 21 oktober besluit de ministerraad over het voorstel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vattenfall zal vanaf volgende week met de gemeenten en de woningbouwcorporaties in gesprek gaan over de impact van het besluit van de ministerraad op elk van de bestaande warmteconcessiegebieden. Uiteraard zal Vattenfall de bestaande overeenkomsten zo veel mogelijk nakomen en blijven zorg dragen voor de bestaande warmteklanten.  

Foto: Vattenfall/Jorrit Lousberg

Bekijk ook

Vattenfall Warmte 2023: bescheiden resultaat bij stijgende kosten

Vattenfall behaalde in 2023 met haar warmte- en koudeactiviteiten een resultaat voor aftrek van rente en belastingen van € 11,1 miljoen bij een omzet van € 447,6&nbs...

Lees het hele artikel

Combinatie stadswarmte met warmte-koudeopslag beperkt netcongestie

In Amsterdam neemt Westpoort Warmte (een samenwerking tussen Vattenfall en gemeente Amsterdam) vandaag voor het verwarmen en koelen van nieuwbouwproject CityPlot Buikersloterham een innovati...

Lees het hele artikel

De wereld achter warmtetarieven

De betaalbaarheid van stadswarmte staat volop in de belangstelling. We duiken daarom dieper in de wereld achter de warmtetarieven aan de hand van een aantal vragen. Waarom kost warmte eigenl...

Lees het hele artikel