Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall: nieuwe warmtenetten en uitbreiding bestaande warmtenetten on hold

Als gevolg van het voornemen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om alle warmtenetten verplicht onder publieke zeggenschap en in publiek eigendom te brengen zal Vattenfall geen nieuwe warmtenetten meer ontwikkelen en voor bestaande warmtenetten de uitbreidingsbeslissingen on hold zetten.  

Het ministerie wil met verplicht publiek eigendom van warmtenetten meer regie geven aan gemeenten bij de ontwikkeling van warmtenetten. Vattenfall deelt de doelstelling van het ministerie om de regierol van gemeenten te versterken, maar de maatregel die het ministerie nu voorstelt zet private warmtebedrijven (90% van de warmtemarkt) buitenspel, vertraagt de warmtetransitie en biedt ook geen oplossing voor de gewenste flexibiliteit van individuele gemeenten. Vattenfall pleit voor lokaal maatwerk om zo tot de meest praktische en efficiënte samenwerkingsvorm te komen, of dat nou publiek, privaat of een combinatie daarvan is. Voor de beoogde groei en verduurzaming van warmtenetten in Nederland zijn alle partijen hard nodig. 

Bij het voornemen tot verplicht publiek eigendom verliezen private warmtebedrijven zeggenschap over bestaande en nieuw te ontwikkelen warmtenetten terwijl zij wel financieel en operationeel verantwoordelijk blijven, een onwerkbare situatie voor private warmtebedrijven zoals Vattenfall. Als gevolg zal Vattenfall geen nieuwe warmtenetten ontwikkelen. Over de wijze van onteigenen van bestaande private warmtenetten naar publiek eigendom bestaat nog veel onduidelijkheid. Private warmtebedrijven zoals Vattenfall kunnen door de investeringsonzekerheid die hierdoor ontstaat dan ook niets anders doen dan ook de uitbreidingsactiviteiten op bestaande warmtenetten on hold zetten.  

Uitvoering en financiering warmtenetten komt bij gemeenten

Tussen de warmtebedrijven en het ministerie is overleg geweest over de beste samenwerkingsvorm voor warmtenetten. Ook zijn er meerdere onderzoeken uitgevoerd in opdracht van het ministerie die concluderen dat het verplicht in publieke handen brengen van warmtenetten de warmtetransitie ernstig vertraagt, dat het publieke partijen en decentrale overheden aan kennis en financiering ontbreekt en dat er geen alternatieve partijen in staat zijn om de rol van de huidige private warmtebedrijven over te nemen. Dat de minister ondanks deze argumenten toch zijn voornemen doorzet, vindt Vattenfall zeer zorgelijk. De warmtetransitie zal hierdoor ernstig vertragen, de klimaatdoelen komen verder onder druk te staan en de uitvoering en financiering van warmtenetten dreigt daardoor uiteindelijk bij Nederlandse gemeenten zelf terecht te komen. 

De warmtebedrijven zijn van mening dat lokaal de beste samenwerkingsvorm bepaald moet worden onder regie van de desbetreffende gemeente: publiek, privaat of een combinatie daarvan. Lokaal maatwerk gebaseerd op de bestaande publieke randvoorwaarden van een betaalbare, betrouwbare en duurzame warmtevoorziening voor alle klanten. Dat ook private warmtebedrijven garant staan voor deze publieke randvoorwaarden blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Vattenfall recent het publieke Warmtebedrijf Rotterdam van een faillissement heeft gered en daarmee de warmtevoorziening in Rotterdam veilig heeft gesteld.  
 
Op vrijdag 21 oktober besluit de ministerraad over het voorstel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vattenfall zal vanaf volgende week met de gemeenten en de woningbouwcorporaties in gesprek gaan over de impact van het besluit van de ministerraad op elk van de bestaande warmteconcessiegebieden. Uiteraard zal Vattenfall de bestaande overeenkomsten zo veel mogelijk nakomen en blijven zorg dragen voor de bestaande warmteklanten.  

Foto: Vattenfall/Jorrit Lousberg

Bekijk ook

De wereld achter warmtetarieven

De betaalbaarheid van stadswarmte staat volop in de belangstelling. We duiken daarom dieper in de wereld achter de warmtetarieven aan de hand van een aantal vragen. Waarom kost warmte eigenl...

Lees het hele artikel

Warmtenet Rotterdam-Zuid doorstaat spannende wintermaanden

Het waren spannende wintermaanden voor de warmtelevering in Rotterdam-Zuid en Hoogvliet. Door de brand op 21 september 2023 bij afvalverwerker AVR (Afvalverwerking Rijnmond) viel vlak voor d...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Crisp film

Houding Amsterdamse woningcorporaties helpt huurders niet verder

Amsterdamse woningcorporaties slaan een aanbod van o.a. Vattenfall af om de warmtetransitie in Amsterdam op koers te houden en huurders financieel te ondersteunen. Zo wilde Vattenfall de Ams...

Lees het hele artikel