Vattenfall start bouw grote duurzame E-boiler voor stadswarmte

Vorig jaar werd al bekend dat de vergunningen en subsidie voor de elektrische boiler (E-boiler) in Diemen binnen waren, nu is door Vattenfall ook de opdracht voor de bouw verstrekt. De E-boiler werkt hetzelfde als een heel grote waterkoker en gaat fossielvrije elektriciteit gebruiken om water te verwarmen voor het stadswarmtenet van Amsterdam-Zuid en -Oost, Almere en Diemen. De bouw op het terrein van Vattenfall in Diemen start in januari 2023 en zal begin 2025 gereed zijn.

De supersized ‘waterkoker’ van 150 MW maakt gebruik van fossielvrije elektriciteit. Dat bereiken we door de E-boiler in te zetten op momenten dat er een overschot is aan fossielvrije elektriciteit. Dat zal in de toekomst steeds vaker gaan gebeuren door de sterke groei van elektriciteit uit zon en wind. Ook kan de E-boiler worden ingezet als zogenoemd regelvermogen waarmee het elektriciteitsnet in balans wordt gebracht als dat plots nodig is. De door de E-boiler opgewekte warmte kan direct worden gebruikt in het stadswarmtenet of tijdelijk worden opgeslagen in de al aanwezige warmtebuffer in Diemen: de ‘thermoskan’. Vattenfall verwacht met de E-boiler gemiddeld genoeg warmte voor zo’n 20.000 woningen te kunnen produceren. 

De E-boiler is een installatie die eenvoudig en snel aan- en uitgezet kan worden en zo snel kan reageren op pieken in de fossielvrije elektriciteitsproductie en die nuttig kan omzetten in fossielvrije warmte. Van de stroom wordt 99,9% omgezet in warmte. Dat gebeurt via elektroden die ondergedompeld zijn in zout water. De weerstand van het zoute water, waar de stroom doorheen gaat, genereert dan warmte.

Vattenfall infographic e-boiler visual 3_intranet.jpg

Bronnenmix maakt warmtelevering toekomstbestendig

Vattenfall blijft zich inzetten om de bestaande warmtenetten te verduurzamen met nieuwe warmtebronnen. Dat is niet alleen beter voor het klimaat, maar maakt het warmtenet ook toekomstbestendig. Voor het stadswarmtenet in Amsterdam-Zuid en -Oost, Diemen en Almere komt de warmte voor het warmtenet nu nog grotendeels vanuit de gascentrales in Diemen. Die gascentrales produceren elektriciteit als hoofdtaak, maar maken ook warmte. Door die combinatie wordt meer dan 90% van de energie uit het gas nuttig gebruikt. Een gascentrale die alleen elektriciteit produceert, gebruikt ongeveer 60% van de energie uit het gas nuttig. Gecombineerde productie van elektriciteit en warmte is dus slim en efficiënter. Alleen zal elektriciteit in de nabije toekomst steeds vaker uit zon- en windenergie komen, waardoor de gascentrales minder zullen draaien. Op het moment dat de gascentrales alleen gaan draaien om warmte te produceren wordt warmte daardoor duurder. Daarom gaat Vattenfall in de toekomst op dat soort momenten de warmte uit de E-boiler halen.

Een mix van ook andere warmtebronnen maakt de productie van warmte nog meer toekomstbestendig. Naast de E-boiler werkt Vattenfall daarom ook aan andere warmtebronnen zoals een tijdelijke biomassacentrale, geothermie, aquathermie en restwarmte van datacenters.  

Bekijk ook

Vattenfall

Forse prijsstijging energiebronnen drijft nu ook warmtetarief omhoog

Vattenfall verhoogt per 1 januari 2023 de tarieven voor stadswarmte als gevolg van de sterk gestegen kosten voor de productie en inkoop van warmte. De kostenstijging is weer een gevolg van d...

Lees het hele artikel

Algenteelt verwarmt tot 2.500 appartementen in Gustavsberg, Zweden

Overtollige warmte van de algenteelt van AstaReal wordt nu gebruikt als stadsverwarming voor tot wel 2.500 appartementen in Gustavsberg, in de buurt van Stockholm, Zweden. De innovatieve ins...

Lees het hele artikel

Subsidie brengt aardwarmte in Lelystad dichterbij

Huizen en andere gebouwen die zijn aangesloten op het warmtenet van Vattenfall in Lelystad worden straks misschien verwarmd met warmte uit de aarde. De bedrijven HVC en Vattenfall krijgen su...

Lees het hele artikel