Vattenfall Warmte 2023: bescheiden resultaat bij stijgende kosten

Gemiddelde warmteklant voorkomt 62,1% CO2-uitstoot ten opzichte van een HR-gasketel.

Vattenfall behaalde in 2023 met haar warmte- en koudeactiviteiten een resultaat voor aftrek van rente en belastingen van € 11,1 miljoen bij een omzet van € 447,6 miljoen (2022: omzet € 312,0 miljoen, resultaat: € 10,5 miljoen). De onderliggende kosten stegen sterk, waarbij de post inkoopkosten warmte met 82,9% toenam ten opzichte van 2022. De investeringen voor het warmtebedrijf stegen in het afgelopen jaar met 26,3% van € 56,6 miljoen in 2022 naar € 71,5 miljoen in 2023.*

Download jaaroverzicht 2023

Om klanten en partners in de warmtetransitie aanvullend inzicht in het reilen en zeilen van het warmtebedrijf te bieden, publiceert Vattenfall over 2023 een jaaroverzicht als nadere toelichting bij de jaarlijkse verslaglegging in het jaarverslag van Vattenfall NV.

Klik hier om het jaaroverzicht te downloaden.

Het grootste deel van de warmteactiviteiten van Vattenfall valt onder de Warmtewet 2014. De omzet van dit zogeheten gereguleerd warmtebedrijf bedroeg in 2023 € 351,4 miljoen (2022: € 247,9 miljoen) waarbij het resultaat steeg van € -7,4 miljoen in 2022 naar € 9,8 miljoen in 2023. ​Het rendement (ROIC) op het gereguleerd warmtebedrijf kwam in 2023 uit op +3,1% (2022: -2,4%).

Gemiddeld 62,1% CO2-reductie ten opzichte van een HR-gasketel** 

Een woning die is aangesloten op een door Vattenfall beheerd warmtenet bespaarde in 2023 ten opzichte van een woning met een HR-gasketel gemiddeld 62,1% CO2 (2002: 62,5%). In totaal hebben onze warmteklanten in 2023 gezamenlijk 236 kton aan CO2-emissie vermeden. Er werd in 2023 via de geleverde warmte 144 kton CO2 uitgestoten (2022: 153 kton). Onderweg van bron naar klant is het percentage warmteverlies van onze netten van gemiddeld 26% naar gemiddeld 30% gestegen. Er is intern een programma opgezet om dit percentage omlaag te brengen.

Verhouding in warmtebronnen per net in 2023 versus 2022

Daling in aantal nieuwe warmteaansluitingen 

Het aantal nieuwe warmteaansluitingen nam in 2023 met 10,3% af ten opzichte van 2022. In totaal werden in het afgelopen jaar 3.575 nieuwe kleinverbruikers (2022: 3.985) en 14 nieuwe zakelijke klanten (2022: 12) aangesloten. De warmtelevering aan klanten ondervond in 99,9% van de tijd geen ongeplande onderbrekingen. De klanttevredenheid nam in 2023 wel af van een CSI-score van 71 in 2022 naar een CSI-score van 66. Ahmed Abdisalaam, Head Vattenfall Heat Netherlands: “Door de jaren heen zien we een rechtstreekse link tussen de tevredenheidsscore en prijsdalingen en prijsstijgingen. Over de werking en de betrouwbaarheid van het stadswarmtesysteem zijn onze warmteklanten wel te spreken, net als over de service bij storingen.” 

Impact voorstel Wet collectieve warmte (Wcw) 

Terugkijkend op 2023 stelt Abdisalaam: “We voelden in 2023 duidelijk de vertragende werking op de warmtetransitie van de aangekondigde Wet collectieve warmte. We zagen een groeiende terughoudendheid bij onze partners in de warmtetransitie. Gemeenten wachten bijvoorbeeld met besluitvorming over de aanleg van nieuwe warmtenetten tot er meer duidelijkheid is over de warmtekavelstructuur die het wetsvoorstel voorstaat of denken na over de oprichting van een eigen publiek warmtebedrijf. Woningcorporaties hebben daarnaast terechte vragen over hoe in de toekomst tarieven gereguleerd worden en of dit daadwerkelijk gaat leiden tot betaalbare tarieven voor hun bewoners. Wij vragen voortdurend aandacht in Den Haag voor dit vraagstuk, want wij blijven als Vattenfall gecommitteerd aan de warmtetransitie en willen bijdragen aan de versnelling hiervan.” 

De belangrijkste kencijfers Vattenfall Warmte 2023 op een rij

* Alle genoemde resultaten zijn exclusief de resultaten van Westpoort Warmte B.V., tenzij anders vermeld. Westpoort Warmte B.V. is de joint-venture van Vattenfall en de gemeente Amsterdam. Het verzorgt voornamelijk stadswarmte in Amsterdam-Noord en -West.

** Het door Vattenfall gehanteerde berekeningsmodel CO2-reductie is in mei 2024 opnieuw door TNO gevalideerd. De in deze paragraaf genoemde getallen zijn inclusief vermeden CO2 via het netwerk van Westpoort Warmte B.V.

Foto boven artikel: Werkzaamheden in 2021 aan het warmtenet in Amsterdam Zuid-Oost waarbij een warmtetransportleiding vanaf de Vattenfall Centrales te Diemen naar het warmteoverdrachtstation Hakfort werd aangelegd. Vanaf het warmteoverdrachtstation wordt de warmte naar de aangesloten woningen verder verspreid. Foto: Vattenfall/Jorrit Lousberg

Bekijk ook

Combinatie stadswarmte met warmte-koudeopslag beperkt netcongestie

In Amsterdam neemt Westpoort Warmte (een samenwerking tussen Vattenfall en gemeente Amsterdam) vandaag voor het verwarmen en koelen van nieuwbouwproject CityPlot Buikersloterham een innovati...

Lees het hele artikel

De wereld achter warmtetarieven

De betaalbaarheid van stadswarmte staat volop in de belangstelling. We duiken daarom dieper in de wereld achter de warmtetarieven aan de hand van een aantal vragen. Waarom kost warmte eigenl...

Lees het hele artikel

Vattenfall en Copenhagen Infrastructure Partners winnen tender windpark op zee IJmuiden Ver

Zeevonk heeft een vergunning gekregen voor de bouw van windpark IJmuiden Ver Beta. De joint venture is een samenwerking van Vattenfall en Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) via haar En...

Lees het hele artikel