Eldistribution

Bilderna får användas fritt för redaktionella ändamål vid rapportering om Vattenfall.

Bilder ska inte lagras lokalt utan laddas ner för varje publiceringstillfälle. Ange fotografens namn där det är tillämpligt.

Om du vill ladda ner endast en bild klickar du på bildnamnet.

Se även

Del av en modern byggnad

Vattenfall består av sex Business Areas som är organiserade i fem verksamhetssegment.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Vattenfall har en över 100 år lång historia.