Kraftverk och kontor

Bilderna får användas fritt för redaktionella ändamål vid rapportering om Vattenfall.

Bilder ska inte lagras lokalt utan laddas ner för varje publiceringstillfälle. Ange fotografens namn där det är tillämpligt.

Om du vill ladda ner endast en bild klickar du på bildnamnet.

Se även

Närbild på Idbäcksverket.

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.

En sjättedel av den el som förbrukas i Sverige kommer från de tre reaktorerna i Forsmark.

Vy över Ringhals och omgivningar en sommardag

Ringhals producerar säker och stabil el med låga fossila avtryck.