Våra energislag

Vattenfall investerar i att öka andelen förnybar energiproduktion. 

Vattenfall producerar el från många olika energikällor, inklusive vatten, kärnkraft, vind, sol, biomassa, avfall, kol och naturgas. Vi håller aktivt på att fasa ut vår fossilbaserade produktion och investera i en större andel förnybar produktion.

Vindkraft

Vindkraft är ett av de viktigaste förnybara energislagen som vi måste använda för att begränsa den globala uppvärmningen och bidra till Vattenfalls mål om att leva fossilfritt inom en generation.

Vattenkraftverket Tuggen

Vattenkraft är ekonomiskt attraktiv och släpper ut väldigt lite koldioxid.

Reaktorhall i ett kärnkraftverk

Kärnkraftsproduktion spelar en viktig roll för att understödja energiomställningen.

En medarbetare på Idbäcksverket observerar en kran som lyfter biomassa

Biomassa är förnybart och kan användas för att producera både värme och el.

Solenergi

Priset på solpaneler har sjunkit avsevärt, och de har nu blivit en av de billigaste typerna av elproduktion. Antalet solpaneler kommer att fortsätta växa både på våra huvudmarknader och globalt.

Kraftverket i Uppsala

Avfall kan användas som bränsle i stället för att skickas till deponi.

Gasledningar i kraftverket Diemen

Naturgas kan användas som ett övergångsbränsle på vägen mot klimatneutralitet.

Kol på kraftverket Hemweg

Kol

Vattenfall håller på att fasa ut de fossila bränslena, inklusive kol.

Se även

Två barn som leker med en bilbana

Vi samarbetar med kunder och partner för att minska koldioxidutsläppen.

Solpaneler med vindkraftverk i bakgrunden

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.