Våra energislag

Vattenfall investerar i att öka andelen förnybar energiproduktion. 

Vattenfall producerar el från många olika energikällor, inklusive vatten, kärnkraft, vind, sol, biomassa, avfall kol och naturgas. Vi håller aktivt på att fasa ut vår fossilbaserade produktion och investera i en större andel förnybar produktion.

Vindkraft

Vindkraft är ett av de viktigaste förnybara energislagen som vi måste använda för att begränsa den globala uppvärmningen och bidra till Vattenfalls mål om fossilfrihet.

Tuggen vattenkraftverk, Sverige

Vattenkraft är ekonomiskt attraktiv och släpper ut väldigt lite koldioxid.

Interiör av en reaktor i ett kärnkraftverk

Kärnkraft spelar en viktig roll i energiomställningen.

Kran som plockar upp flis

Biomassa är förnybart och kan användas för att producera både värme och el.

Solenergi

Priset på solpaneler har sjunkit avsevärt, och de har nu blivit en av de billigaste typerna av elproduktion. Antalet solpaneler kommer att fortsätta växa både på våra huvudmarknader och globalt.

Utvändig vy av en avfallsförbränningsanläggning i Uppsala, Sverige

Avfall kan användas som bränsle i stället för att skickas till deponi.

Rör av rostfritt stål i Diemens gaskraftverk

Naturgas kan användas som ett övergångsbränsle på vägen mot klimatneutralitet.

Ett kolberg med ett transportband ovanför det.

Kol

Vattenfall håller på att fasa ut de fossila bränslena, inklusive kol.

Se även

Barn som leker med en Carrera-bana

Vi samarbetar med kunder och partner för att minska koldioxidutsläppen.

Vindkraftverk och solceller

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.