Nyhet

Alla fundament för DanTysk klara

Efter nio månaders byggande är den sista av de 80 fundamenten på plats i den havsbaserade vindkraftparken DanTysk. 

De upp till 65 meter långa och 950 ton tunga, cylindriska stålfundamenten – så kallade monopiles – förankrades i havsbotten med hjälp av en pålmaskin. Arbetet utfördes på ned till 32 meters djup 70 km till väster om den tyska ön Sylt.

För att skydda ljudkänsliga tumlare användes nyutvecklade bullerdämpningstekniker, i detta fall så kallade bubbelridåer. Luftbubbelridåer är ett effektivt sätt att dämpa störande ljud för tumlare och aktiverades innan pålningen började.

DanTysk

Den havsbaserade vindkraftparken DanTysk byggs på en yta av 70 kvadratkilometer (cirka 7 000 fotbollsplaner) i det tyska ekonomiska zonen på gränsen till danskt territorialvatten. Vindkraftparken kommer att ha en kapacitet på 288 megawatt och kommer att producera förnybar el som räcker för att försörja upp till 400 000 hushåll. Driftstart är planerad till hösten 2014. DanTysk är ett joint venture-projekt mellan Vattenfall (51 %) och Stadtwerke München (49 %).

Informationslämnare:
Vattenfalls pressavdelning groupmedia@vattenfall.com

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.