Nyhet

Hur påverkas tumlare av vindkraft till havs?

Ett omfattande forskningsprojekt ska ta reda på hur den utrotningshotade tumlaren påverkas av byggande av havsbaserade vindkraftsparker. Initiativet har tagits av Vattenfall som också vill titta på vilka åtgärder som kan minimera negativ påverkan på djuren under byggtiden.

– Tumlaren är en europeisk skyddad art, och bristen på kunskap om konsekvenserna av störningar från undervattensbuller från pålning kommer att påverka beslut för utbyggnaden av havsbaserade vindkraftsparker i Nordsjön. Därför är det viktigt för Vattenfall och andra vindkraftutvecklare att engagera sig och stödja forskning inom området, säger Jesper Kyed Larsen, projektledare på Vattenfall. 

Forskningsprojektet har initierats av Vattenfall och stöds av flera vindkraftutvecklare med intressen i Nordsjöområdet. Målet är att öka kunskapen om arten och skyddsåtgärder som kan bidra till att utbyggnaden av vindkraft till havs kan fortsätta utan att skada tumlarna.

– Det finns en växande oro över hur tumlarna kommer påverkas av de kumulativa effekterna från den planerade storskaliga utbyggnaden av havsbaserad vindkraft i södra Nordsjön. Tumlaren är känd för att reagera på det undervattensbuller som uppstår när vindkraftsfundament pålas i havsbottnen. Även om de återvänder till området när bygget är klart är effekterna från störningen på deras överlevnad och reproduktion inte kända, säger Larsen.

Ambitionen och takten oroar
Problemet är inte effekterna från pålningsarbetet vid en enskild vindpark utan det som oroar forskarna är främst de höga ambitionerna och den takt som havsbaserad vindkraft ska byggas ut i Tyskland och Storbritannien. I dag finns inte någon internationell koordinering av offshorearbeten i Nordsjön för att minimera störningar på arten.

Ett forskarteam från Aarhus Universitet i Danmark leder projektet som har delstartat vid vindkraftparken DanTysk i tyska delen av Nordsjön. Ett omfattande nätverk av avlyssningsstationer har installerats för att spela in tumlarnas aktivitet och registrerar bullernivåer under hela byggtiden. De första forskningsresultaten ska publiceras 2014 och forskningsprojektet ska vara avslutat 2016.

Om projektet
Projektet, ett så kallat Joint Industry Project, har en total budget på 1,2 miljoner pund. Vattenfall är initiativtagare och står för halva budgeten.

Övriga partners som står för den andra halvan av budgeten är vindkraftutvecklare aktiva i brittiska Nordsjön:
- Forewind
- SMart Wind
- East Anglia Offshore Wind

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.