Nyhet

Klart för fler vindkraftverk till havs i Storbritannien

Den havsbaserade vindkraftparken Kentish Flats utanför Englands sydöstra kust byggs ut med 15 nya vindkraftverk efter att Vattenfalls styrelse fattat ett positivt investeringsbeslut.

I mitten av 2015 planeras bygget komma igång. Beslutet att bygga har föregåtts av omfattande diskussioner och samråd med lokala intressenter, närsamhället och tillståndsmyndigheter. I februari 2013 beviljades Vattenfall tillstånd av den brittiska myndigheten Planning Inspectorate att bygga ut den existerande vindkraftparken Kentish Flats, som i dagsläget består av 30 vindkraftverk.

Godkännandet betyder att Vattenfall inte bara kommer att utvidga vindkraftparken, utan även att det sker en utökning av det lokala engagemanget vad gäller installation och drift.

– Beslutet innebär goda nyheter för de lokala företagen. Vi är redan i kontakt med mer är 100 lokala företag och vi hoppas att många av dem kommer att kunna ta hem mer affärer tack vare den här investeringen på över 150 miljoner GBP, säger Göran Loman, projektledare under utvecklingsfasen.

Vindkraftparken Kentish Flats ligger utanför Englands sydöstra kust, cirka åtta kilometer från Kents kust. Den nya utbyggnaden kommer att anläggas sju kilometer från kusten och täcka närmare åtta kvadratkilometer. De nya vindkraftverken kommer att bidra med upp till 51 MW installerad kapacitet och blir på så sätt en betydande förstärkning av de befintliga 30 vindkraftverkens 90 MW.

51 MW förnybar energi motsvarar energibehovet hos cirka 35.000 brittiska hushåll. Kombinerat med befintlig produktionskapacitet kommer den utbyggda vindparken kunna förse 96.000 hushåll med el. Matthew Green blir byggprojektledare för utbyggnaden av Kentish Flats.

– Nu avslutar vi den intensiva planeringsfasen och gör oss redo för byggnadsstart i mitten av 2015.

Se även

Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Sandbank

Vattenfall har fattat det slutgiltiga investeringsbeslutet för Hollandse Kust Zuid 1-4 som...

Nyhet
Kristoffer Arnqvist, Vattenfall Vindkraft

Trots coronapandemi och långt vinteruppehåll: Vattenfalls största vindkraftspark på land, ...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.