Nyhet

Almedalen 2014: Vindkraft där det blåser

Kommande landbaserade svenska vindkraftparker kommer att vara effektivare än dagens och ta mindre mark i anspråk för att leverera mer el, om de samtidigt byggs i goda vindlägen. Det förklarade Eva Vitell, chef för landbaserade vindkraftprojekt i Norden, på Vattenfalls vindkraftsseminarium.

Det kommer knappast som en överraskning för någon att vindkraft måste byggas där vindförhållande är gynnsamma. Men när vindkraftens tillstånd ska prövas händer det inte sällan att de bästa verkspositionerna försvinner när miljöhänsynen kommer in i bilden enligt Eva Vitell.
– Vi gör ett visst intrång när vi bygger men i goda vindlägen och när vi utnyttjar den senaste tekniken, behöver vi bygga färre vindkraftverk. Vi har räknat lite på vindkraftens livscykelanalys och valt ut en enskild faktor – koldioxidavtrycket – och kommit fram till att miljöavtrycket per producerad kWh blir mycket lågt. Avtrycket kommer främst från tillverkningen av turbinerna.

Svår prövning
Tillståndsprocessen för ny vindkraft är mycket omfattande och kan ta lång tid.

Magnus Langendoen, chef för miljöenheten på länsstyrelsen i Västerbotten, menade att vindkraftindustrin generellt är bra på att föra en dialog med tillståndsmyndigheten tidigt i processen.
– Jag tycker att prövningen av vindkraften är ganska svår. Avvägningen mellan nytta kontra intrång är komplicerad. Jag menar att det saknas en del prejudikat och jag hade gärna sett mer kunskapsöverföring mellan länsstyrelserna.

Lena Callermo, avdelningschef på Naturvårdsverket, förklarade att hon ser utrymme för förbättringar i beslutsunderlagen för ny vindkraft.
– Mycket fungerar bra redan i dag men alla tjänar på snabba och enkla processer. Livscykelanalyser är ett verktyg som kan bidra till att utveckla beslutsunderlagen.

Mindre yta
Eva Vitell menade att det i dag är mycket viktigt att inte för tidigt låsa sig vid precisa placeringar av vindkraftverken i ett utpekat området.

– Anledningen är att den tekniska utvecklingen är snabb och vi måste kunna dra nytta av den. Med mer effektiva verk behöver vindkraften ta mindre yta i anspråk.

Se även

Semester, äntligen! Ofta väntar en utlandsresa men i år är det annorlunda – och ett perfek...

Nyhet
Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.