Nyhet

Brunkol i siffror

En förändrad ägarstruktur för Vattenfalls tyska brunkolsverksamhet kan komma att beröra totalt 8 200 anställda varav 7 800 i Lausitzregionen.

Enligt DEBRIV – den tyska näringslivsorganisation som representerar alla företag verksamma inom brunkol – sysselsatte industrin under 2013 totalt 22 082 personer inklusive 1 500 lärlingar och drygt 5 700 vid kraftverken.

Enligt organisationen bidrar brunkolsindustrin till att säkra 85 000 arbetstillfällen i landet.

Utöver Vattenfall är även RWE, LMBV, MIBRAG, ROMONTA och EON verksamma inom brunkol i Tyskland.

Fem dagbrott

Regionen Lausitz består bland annat av delar av de tyska förbundsstaterna Brandenburg och Sachsen. 5 700 av de totalt 8 200 anställda i Vattenfalls affärsområde Lignite & Mining bor i Brandenburg och 2 500 i Sachsen.

Utöver de anställda arbetar även totalt 670 lärlingar i affärsområdet Mining & Generation.

Vattenfalls brunkol bryts vid fem dagbrott: Jänschwalde, Cottbus-Nord, Welzow-Süd, Nochten och Reichwalde, vilka tillsamman gav 63,6 miljoner ton brunkol 2013.

Vattenfall har långt gånga planer för att utvidga dagbrotten Welzow-Süd och Nochten. Företaget har även planer på att ta ytterligare tre nya dagbrott i bruk efter 2025.

Tre kraftvärmeverk

Brunkolet eldas vid tre kraftvärmeverk – Jänschwalde, Boxberg och Schwarze Pumpe - som alla ligger i närheten av dagbrotten.

Vattenfall är ensam om att driva och äga brunkolsdagbrott i den tyska delen av Lausitz.

Utöver i Lausitz och det mellersta gruvdistriktet nära Leipzig, bryts även brunkol i tre andra tyska regioner: i västra Tyskland i närheten av Köln, Aachen och Mönchengladbach, i Sachsen Anhalt och i närheten av staden Helmstedt i Niedersachsen.

Förädling

Inom BU Mining & Generation ingår även en förädlingsanläggning i Schwarze Pumpe, som producerar bland annat brunkolsbriketter och pulveriserad brunkol, tekniska tjänster för dagbrottsgruvor och kraftverk och centraliserade administrativa och tekniska funktioner.

Tiondel

2013 producerade Vattenfalls brunkolskraftverk 57,2 TWh elektricitet och 3,5 TWh värme.

Koncernens totala elproduktionen och värmeförsäljningen uppgick till 181,7 TWh respektive 30,2 TWh under året.

Under de senaste 15 åren har brunkolet stått för en fjärdedel av den totala elproduktionen i Tyskland. Under 2013 producerade landets brunkolseldade kraftverk totalt 161 TWh el.

Vattenfalls brunkol står för en tiondel av elproduktionen i landet.

Sänkta koldioxidutsläpp

Anledningen till att Vattenfall undersöker en förändrad ägarstruktur för brunkolsverksamheten är koncernens strategi att sänka koldioxidutsläppen till 65 miljoner ton till 2020.

Under 2013 släppte Vattenfalls tyska verksamhet ut totalt 72,2 miljoner ton CO2 (siffran anger den totala produktionen i Tyskland, inte enbart brunkolsverksamheten). Totalt släppte Vattenfall ut 88,4 ton CO2 under 2013.

DEBRIV:s webbsida (engelska och tyska)

Fakta Vattenfall och brunkol i Lausitz

1789 gjordes det första brunkolsfyndet i Lausitz och 1844 inleddes den industriella kolbrytningen i regionen.

När Berlinmuren föll 1989 arbetade totalt 108 000 personer med brunkolsbrytning eller på produktionsanläggningar. Tolv år senare, 2001, arbetade 8 275 personer i Vattenfalls affärsområde Lignite.

Vattenfalls dotterbolag HEW (Hamburger Electricitäts-Werke) köpte 2001 en majoritet av aktierna i VEAG (Vereinigte Energiewerke) som då ägde de brunkolseldade produktionsanläggningarna i Lausitz.

2002 slogs VEAG ihop med HEW, LAUBAG (Lausitzer Braunkohle Aktiengesellschaft) och BEWAG (Berliner Städtische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft) och bildade Vattenfall Europe.

Mer information

Läs mer på Historien om Vattenfall

Se även

Kristoffer Arnqvist, Vattenfall Vindkraft

Trots coronapandemi och långt vinterupphåll: Vattenfalls största vindkraftspark på land, B...

Nyhet
Två Vattenfallmedarbetare vid vattenkraftverket i Messaure
Pressmeddelande
2020-05-28

Elmarknaden just nu: Vårflod ger lågt elpris i sommar

En snörik vinter i de svensk-norska fjällen förväntas ge en kraftig vårflod. Det innebär v...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.