Nyhet

Dammområdet i Norrfors öppnar igen

Rekreationsområdet vid Norrforsdammen utanför Umeå kommer att öppnas igen under våren i samband med att arbetet med att förbättra fiskvandringsvägarna vid Stornorrfors kraftverk i Ume älv avslutas.

Våren 2008 påbörjades ett omfattande arbete i samarbete med Umeå kommun och Vindelns fiskeråd, med att förbättra fiskvandringsvägarna vid Stornorrfors kraftverk. En ny fisktrappa togs i bruk 2010.
– Trappan har visat sig fungera över all förväntan. Det är glädjande för fiskens fortplantning i främst Vindelälven, säger Åke Forssen, chef för Vattenfalls fiskodling i Norrfors.

Fiskuppvandringssäsongen 2013 blev mycket lyckad.
– Fram till oktober hade i runda tal 15 000 lax och havsöring tagit sig upp i trappan Det är nästan en fördubbling mot rekordet i den gamla fisktrappan, förklarar Åke Forssen.

Området öppnar igen

Området kring dammen i Norrfors har tidigare varit en omtyckt turistattraktion. Under våren kommer rekreationsområdet att öppna igen. Grillplatser har anlagts i anslutning till Laxhoppet, en cykelled över dammen har byggt och informationstavlor har satts upp.
– Eftersom vi öppnar området och fisktrappan för allmänheten måste vi se till att det är säkert att vistas där, säger Åke Forssen.

Fisktrappan omgärdas av stängsel och för att komma från Laxhoppet till dammen har två broar byggts över trappan.

Fakta fisktrappan i Norrfors

Fisktrappan i Norrfors fungerar i båda riktningarna: lekmogen lax tar sig upp och smolt (yngel) tar sig ner och ut mot havet. Trappan är nästan 300 meter lång och består av 76 trappsteg. Varje trappsteg har gjutits i betong och är tre meter långt med ett vattendjup på två meter. Själva steget som fisken ska ta sig upp för är cirka tre decimeter.

Målet med att få upp fisk förbi kraftverksdammen är att den letar sig upp till den outbyggda Vindelälven där förutsättningarna för lyckosam lek finns.

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.