Nyhet

Höjd beredskap under jul- och nyårshelgerna

Inför jul- och nyårshelgerna höjer Vattenfall beredskapen inför eventuella störningar på elnätet och har därför utökat bemanningen i driftcentralen. Dessutom säkerställs att det finns tillgång till den utrustning och specialistkompetens som behövs om ett större avbrott skulle inträffa i ett område.

Vattenfall följer väderutsikterna noga för att snabbt kunna förstärka resurserna ytterligare om det skulle bli nödvändigt.

Om ett större strömavbrott inträffar i Vattenfalls elnät finns dessutom möjligheten att aktivera Vattenfalls så kallade storstörningsorganisation om situationen kräver det. Storstörningsorganisationen har som uppdrag att samordna felavhjälpningsarbetet samt att säkerställa att tillräckliga resurser finns tillgängliga för snabb felavhjälpning vid större strömavbrott.

Vattenfall genomför sedan flera år ett stort investeringsprojekt där elnätet vädersäkras, det vill säga elledningar grävs ned eller isoleras. Det ger en stabil elleverans till kunder men vid besvärliga oväder är företaget berett på att det blir störningar i elnätet.

Information om aktuella störningar i Vattenfalls elnät 

Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på Google Play eller i Mac App Store.

Google Play 
Mac App Store

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.