Nyhet

Inga hemliga avtal vid Nuonköp

KU-förhören om Vattenfalls köp av Nuon väcker uppmärksamhet. Nu spekuleras det även om huruvida Vattenfall kommer att tvingas skriva ned värdet på Nuon ytterligare. Tidskriften Fokus rapporterar även att det ska ha funnits ett hemligt avtal i samband med köpet.

Konstitutionsutskottet (KU) vill utreda om regeringen brutit mot riktlinjerna när man godkände Vattenfalls köp av Nuon till ett värde av nästan 100 miljarder kronor, en affär som idag kritiseras hårt på grund av de stora förluster som den orsakat.

Dramatiska förändringar
En effekt av den uppmärksamhet utfrågningarna i KU skapat är att den eventuella risken för ytterligare nedskrivning av Vattenfalls kontinentaleuropeiska tillgångar har aktualiserats.

- Ändringarna på energimarknaden har varit dramatiska, vi har under senare år sett en utveckling som ingen kunnat förutspå. I ljuset av dessa förändringar, med den kunskap vi idag har, står det klart att priset Vattenfall betalade för Nuon var för högt, säger Vattenfalls vd Øystein Løseth.

- För att möta dessa utmaningar har vi genomfört omfattande kostnads- och effektiviseringsprogram. Vi har också ökat vår tillgänglighet, förändrat vår kapitalstruktur och avyttrat icke-kärnverksamheter.

Spekulerar inte
Øystein Løseth påpekar att Vattenfall har ändrat sin organisation för att kunna möta utmaningarna i en mer ändamålsenlig regional struktur, som gör det möjligt att hitta partners inte minst för att förverkliga målen inom förnybar energiproduktion.

Han kommentar nedskrivningsryktena i samband med KU-utfrågningarna:
- Våra tillgångar värderas löpande enligt en metod som strikt följer de lagar och principer som gäller för denna typ av verksamhet och tillgångar. Det är denna värdering som kommer att visa om några ytterligare nedskrivningar behöver göras.

- Idag ser vi ingen anledning till ytterligare nedskrivningar, och vi spekulerar inte kring detta.

Industriell plan
I samband med köpet av Nuon 2009 offentliggjordes huvudpunkterna i en överenskommelse mellan köpare och säljare om bildandet av Nuon Energy Public Assurance Foundation och att parterna var överens om att: investeringarna i tillgångar för el- och gasproduktion skulle fortsätta, att Nuons kontor skulle förbli på dess dåvarande läge, en långsiktig strategi för förnybar energiproduktion och att Nuons varumärke skulle leva vidare i fyra år.

Anne Gynnerstedt, Vattenfalls chefsjurist, säger:
- Det är inte ovanligt att en överenskommelse om hållbarhet som denna ingås vid liknande företagsaffärer. Men det har inte hindrat Vattenfall från att fatta önskade kommersiella beslut. Vi har bland annat reducerat personal på huvudkontoret i Nederländerna. Under 2011 förändrades Vattenfall till att bli en matrisorganisation där Nuon-bolagen integrerades med resten av Vattenfall. Under 2011 såldes även Nuon Exploration and Production B.V. (E&P).

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.