Nyhet

Lönsam energikontroll på Gotland

PostNord Sverige lät Vattenfall undersöka tre brevbärarkontor på Gotland, vilket har lett till att företaget kan minska elförbrukningen där med 50 000 kWh och sänka kostnaderna med motsvarande summa.

Vattenfalls tjänst Energikontrollen är en smart tjänst som hjälper företag att minska elförbrukningen. I tjänsten ingår rådgivning baserad på data från förbrukningsmätaren EnergyWatch PRO, som är speciellt anpassad till företag och identifierar anläggningarnas elförbrukning, i realtid.

Går att spara mycket

I våras gick Vattenfalls energiexpert Martin Normark igenom PostNords tre brevbärarkontor på Gotland. Undersökningen visade att det gick att sänka energiförbrukningen med cirka 20 procent. Mårten Sjölin, miljöchef på PostNord Sverige, säger:

– Jag blev förvånad över att det går att sänka energiförbrukningen så mycket bara genom att justera ventilation och belysning. Det visar att det går att spara mycket el utan några stora insatser.

Resultatet från Energikontrollen visade bland annat att det går att sänka energianvändningen på brevbärarkontoret i Visby med cirka 50 000 kWh/år, motsvarande ungefär lika mycket räknat i årlig kostnadsbesparing. Dessutom kan fjärrvärmeförbrukningen sänkas vilket skulle leda till ytterligare en kostnadsminskning med 20 000-30 000 kronor.

– Det var väldigt enkelt att följa förbrukningen. Vi kunde se att ventilationen gick i gång på helger och andra tider när det inte fanns personal i lokalerna. Dessutom var det bra att få en uppföljande analys av förbrukningen i fastigheterna på Gotland, säger Mårten Sjölin.

– Vi vet vad man ska leta efter och hur man läser förbrukningsmätaren. Att kombinera energirådgivning och EnergyWatch PRO är därför ett effektivt sätt för kunden att kunna upptäcka var det finns potential till besparingar och minskad förbrukning, berättar Martin Normark.

Energikartläggningar

Energianalyser är ett stående inslag i PostNord Sveriges energieffektiviseringsprogram som syftar till att sänka energianvändningen.

– Att visualisera förbrukningen är ett väldigt bra sätt att påverka den. Vi arbetar med checklistor för egna energikartläggningar där mycket är kopplat till belysning. Nu drar vi även i gång ett pilotprojekt som vi kallar för "miljösmart medarbetare" där kontor får tävla för att minska energianvändningen så mycket som möjligt. I pilotprojektet kommer Energikontrollen att användas. I samband med denna pilot är det otroligt viktigt att verktyget är driftsäkert, vi hade vissa problem med det i Visby, säger Mårten Sjölin.

PostNords hållbarhetsmål är att sänka koldioxidutsläppen för koncernen med 40 procent till 2020 jämfört med 2009. Enligt Mårten Sjölin har utsläppen sänkts med 16 procent hittills.

– Nu börjar det bli tuffare. För att nå målet krävs det bland annat att vi utökar vår elfordonsflotta. Redan idag drivs cirka 27 procent av vår fordonspark med el men den andelen behöver öka främst vad gäller våra tyngre fordon.
– Vi måste även använda mer biobränsle, fler leveranser med tåg och ökad bioinblandning i diesel. Samtidigt måste vi samordna transporter på ett bättre sätt. Det är en utmanande målsättning men frågan är högt prioriterad inom PostNord vilket skapar goda förutsättningar att nå målet, säger Mårten Sjölin.

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.