Nyhet

Mer förnybart räcker inte

Förnybar energi växer fort men inte tillräckligt fort för att klara målet om en global temperaturhöjning på max två grader.

Det är en av slutsatserna som görs i Internationella Energirådets, IEA:s årsrapport som visar hur investeringarna i förnybar energi ser ut världen över. 22 procent av jordens elektricitet kommer nu från förnybara källor och prognosen pekar på att förnybart kommer att utgöra 26 procent av världens elproduktion år 2020.

Syftet med att införa mycket förnybar energi är att ersätta fossil energi och på så sätt "avkarbonisera" energisystemen. Detta för att undvika att nå nivån 450 ppm, miljondelar, koldioxid i atmosfären, den gräns som IEA angett som kritisk för att världen ska kunna klara klimatmålen.

– Men det är inte bara hur mycket förnybar el som tillförs som avgör hur världen lyckas, det är också hur mycket fossilt som tas bort, säger Mikael Nordlander, som arbetar med affärsutveckling och energisystemsanalys på R&D.

Dominoeffekt

Ur koldioxidperspektiv vore det effektivast att stänga i första hand koleldade kraftverk, därefter olja och sist gas. Men de senaste åren har bränslepriser och låga priser på utsläppsrätter för koldioxidutsläpp gjort kolkraften alltför lönsam att stänga av i förhållande till gaskraft. Eftersom kolkraften behålls samtidigt som det både byggts mycket gaskraft och förnyelsebart i Europa på senare tid, har detta lett till överkapacitet och en dominoeffekt: Överkapacitet på el ger låga priser, vilket ger svaga prissignaler, vilket gör att investeringarna i all kraft - inklusive förnybart - bromsar in, vilket i sin tur ökar beroendet av icke-marknadsbaserade subventioner för att investeringar i förnybar energi ska bibehållas på en hög nivå.

– Problemet är inte i första hand att det byggs för lite förnyelsebart, problemet är att det inte finns stabila spelregler för hur länderna på ett ordnat ska fasa ut och stänga ner det fossila, säger Mikael Nordlander.
Men utbyggnaden av förnybar energi och avveckling av fossilt är inte enbart en marknadsfråga. Tekniska anledningar gör det också svårt att stänga ner mycket fossil kapacitet på kort tid.

Flexibel balanskraft

Vind och solkraft växer snabbast globalt sett, men dessa kan inte ersätta fossilkraften rakt av så länge det inte finns bättre metoder att lagra primärenergin, dvs energin i vinden och solstrålarna. Alternativet är att hitta bättre sätt att balansera kraften så att toppar och dalar mellan produktion och konsumtion kan jämnas ut.

Utan sådana alternativ finns risken att ju mer förnybart som byggs, desto mer beroende blir världen av fossilkraftens flexibilitet.

– Ska vi kunna nå riktigt höga andelar förnyelsebart i Europa och andra delar av världen så är flexibilitetsfrågan kritisk, säger Mikael Nordlander.


IEAs hemsida om prognosen för förnybart

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.